AXA: Pandemiczne ubezpieczenie pasażerów Cathy Pacific

0
144

Linie lotnicze Cathy Pacific we współpracy z towarzystwem ubezpieczeń ogólnych AXA z Hongkongu zapewniają darmową ochronę na wypadek Covid-19 wszystkim pasażerom.

Klienci podróżujący Cathy Pacific od 7 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. otrzymają pokrycie kosztów medycznych związanych z diagnozą Covid-19 w czasie podróży zagranicznej. Darmowa ochrona automatycznie przyznawana jest klientom bookującym swoje loty. Klienci są chronieni przez 30 dni od daty wylotu lub dopóki nie wrócą do domu. Ochrona obejmuje:

  • koszta medyczne – testy PCR i hospitalizację, jeśli okaże się niezbędna. Suma ubezpieczenia kosztów medycznych związanych z Covid-19 wynosi do 200 tys. dol.;
  • koszta kwarantanny – klienci otrzymają 100 dol. dziennie na pasażera przez okres do 14 dni, mające im pomóc w okresie nieprzewidzianej i obowiązkowej kwarantanny;
  • ewakuacja i powrót do kraju – Cathy Pacific dopilnuje, aby poszkodowani klienci oraz podróżujące z nimi osoby i dzieci dotarli do domu;
  • gorąca linia 24/7 – assistance w nagłych wypadkach.

Linie lotnicze wprowadziły też podwyższone środki bezpieczeństwa na każdym etapie podróży, od odprawy, do zajęcia miejsca w samolocie. Zaliczają się do nich: mierzenie temperatury, bezdotykowa odprawa i boarding, przeciwdrobnoustrojowa powłoka na stanowiskach odprawy i innych elementach przestrzeni wspólnej, obowiązek zakrywania ust i nosa przez pasażerów i personel pokładowy podczas lotu, częste mycie i odkażanie wszystkich powierzchni, filtry HEPA usuwające 99,999% zanieczyszczeń powietrza.

(AC, źródło: Insurance Journal)