Australia: Drożejące polisy dla domów prowadzą do niedoubezpieczenia

0
634

Składka za ubezpieczenie mieszkaniowe w Australii wzrosła w 2021 r. o 5,9%, najwięcej w ciągu ostatnich 7 lat. Ze względu na rosnące koszta ubezpieczeniowe wynikające ze zwiększonej częstotliwości katastrof naturalnych, oczekuje się, że przeciętna składka za ubezpieczenie domu wzrośnie z 830,6 dol. austr. w 2021 r. do 916,9 dol. austr. w 2026 r.

Wpływ zdarzeń o charakterze katastrof naturalnych jest najbardziej dotkliwy w indywidualnych ubezpieczeniach nieruchomości, które w 2021 r. stanowiły 80% zgłaszanych szkód. Rosnące koszta ubezpieczeniowe i częstotliwość katastrof sprawią, że do 2030 r. ok. 4% australijskich domów stanie się nieubezpieczalnych. Ceny ubezpieczeń domów w Australii rosną po każdej katastrofie naturalnej. Północna Australia, szczególnie narażona na katastrofy naturalne, odnotowywała wzrosty zarówno szkodowości, jak i składek w ciągu ostatnich 5 lat. W 2019 r. katastrofy naturalne spowodowały wzrost składki za ubezpieczenie domu w tym regionie o 20%, w porównaniu z 11% na pozostałym obszarze kraju.

Wzrost składek doprowadzi do niedoubezpieczenia lub braku ubezpieczenia w grupach o niskich i średnich dochodach, jako że nie mogąc sobie pozwolić na wysokie składki, będą redukować ochronę. W reakcji na rosnące ceny rząd zmobilizował 10 mld dol. austr. w poolu reasekuracyjnym. Obejmie on 880 tys. polis ubezpieczeniowych dla nieruchomości mieszkalnych oraz należących do małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając zniżki w składkach – 46% dla właścicieli domów, 34% dla MŚP.

(AC, źródło: Global Data)