Komisja Europejska przeanalizuje potencjalne ryzyka fuzji Aon i Willis

0
488

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe dochodzenie w celu oceny planowanego nabycia Willis Towers Watson przez Aon. KE obawia się, że konsekwencją fuzji obu gigantów rynku brokerskiego może być znaczące ograniczenie konkurencji w wielu obszarach.

– Otworzyliśmy dogłębne dochodzenie, aby dokładnie ocenić, czy transakcja może prowadzić do negatywnych skutków dla konkurencji, mniejszego wyboru i wyższych cen dla europejskich klientów na rynku pośrednictwa ryzyka handlowego – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za politykę konkurencji.

KE przypomniała, że Aon i WTW są wiodącymi firmami na rynkach pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego, reasekuracji oraz świadczenia usług emerytalnych, zdrowotnych i socjalnych klientom komercyjnym. Komisja obawia się, że proponowana transakcja mogłaby znacznie ograniczyć konkurencję na tych rynkach.

Wiele obszarów ryzyka

Wstępne badanie rynku przeprowadzone przez Komisję ujawniło szereg obaw związanych ze świadczeniem komercyjnych usług brokerskich, zwłaszcza dla dużych klientów międzynarodowych, zależnych od brokerów o wysokim poziomie wiedzy fachowej oraz globalnej obecności. W szczególności KE obawia się, że transakcja może ograniczyć konkurencję w zakresie:

  • usług brokerskich dla dużych klientów międzynarodowych w zakresie ryzyk majątkowych i osobowych, usług finansowych i zawodowych, kredytowych i politycznych, cyber oraz morskich;
  • usług brokerskich dla klientów różnej wielkości w zakresie ryzyka związanego z kosmosem i lotnictwem, a także w kilku dodatkowych klasach ryzyka na określonych rynkach krajowych.

Na obecnym etapie KE uważa, że Aon i WTW należą do wąskiego grona brokerów, którzy są w stanie świadczyć powyższe usługi na skalę międzynarodową.

Równocześnie Komisja będzie dokładniej badać rynki, na których działają obie firmy. Pod lupę KE trafią:

  • świadczenie usług brokerskich w zakresie reasekuracji, obejmujących pośrednictwo w ryzyku pomiędzy zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji, ponieważ transakcja połączyłaby dwóch z trzech wiodących brokerów reasekuracyjnych i tym samym mogłaby ograniczyć wybór firm ubezpieczeniowych, które lokują swoje ryzyko w firmach reasekuracyjnych,
  • świadczenie usług doradczych i administracyjnych dla firm w zakresie programów emerytalnych, zdrowotnych i socjalnych oferowanych ich pracownikom.

Spawa rozstrzygnie się do maja

Komisja przeprowadzi teraz dogłębne badanie skutków transakcji, aby określić, czy prawdopodobne jest znaczne ograniczenie skutecznej konkurencji. W trakcie wstępnego dochodzenia KE ściśle współpracowała z urzędami antymonopolowymi na całym świecie. Współpraca będzie również kontynuowana podczas szczegółowego dochodzenia.

Transakcja zakupu WTW przez Aon została zgłoszona Komisji 16 listopada 2020 r. Ma ona teraz 90 dni roboczych (do 10 maja 2021 r.), na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia nie przesądza o ostatecznym wyniku dochodzenia.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Komisja Europejska)