AXA: Prawie dwukrotny wzrost zysku netto w 2019 r.

0
623

W ubiegłym roku Grupa AXA zanotowała prawie dwukrotnie wyższy zysk netto niż w poprzednich dwunastu miesiącach. W górę poszły także roczne przychody grupy.

Z danych opublikowanych 20 lutego wynika, że przychody AXA za 2019 rok osiągnęły poziom 103,53 mld euro, o 1% wyższy niż w 2018 roku. Grupa odnotowała poprawę we wszystkich trzech sektorach: życiowym i oszczędnościowym, majątkowym i osobowym oraz zdrowotnym. Pierwszy z nich osiągnął wynik na poziomie 38,32 mld euro (+5% r/r), rezultat drugiego sięgnął z kolei 48,82 mld euro (+5% r/r), natomiast przychody trzeciego wyniosły 14 mld euro (+6% r/r).

Zysk bazowy AXA wzrósł o 4%, do poziomu 6,45 mld euro. To zasługa wyników w biznesie majątkowych i osobowym (3,34 mld euro, +49% r/r) oraz zdrowotnym (699 mln euro, +7% r/r). Rezultat z działalności życiowej i oszczędnościowej spadł bowiem o 20%, do poziomu 2,87 mld euro. AXA mogła się pochwalić znaczącym wzrostem zysku netto. Uzyskany w ubiegłym roku wynik, wynoszący 3,86 mld euro, był bowiem o 80% wyższy od odnotowanego na koniec 2018 r.

Całkowity poziom wskaźnika dla pozyskanego biznesu, tzw. APE, wyniósł 6,03 mld euro. Był to rezultat o 9% gorszy od uzyskanego w poprzednim roku.

Wskaźnik Solvency II osiągnął poziom 198%, o 5 pp. wyższy niż przed rokiem. Skorygowany ROE wzrósł o 1,6 pp., do 16%, w porównaniu z rokiem obrotowym 2018, głównie z powodu silnego wzrostu skorygowanych zysków.

(AM, źródło: AXA)