Blisko 300 mln euro rocznego zysku UNIQA Group

0
283

Ze wstępnych danych UNIQA Group wynika, że w 2019 roku grupa uzyskała stabilne wyniki finansowe. Mimo planowych spadków z działalności życiowej, firmie udało się zwiększyć globalny przypis składki. W górę poszedł również zysk ubezpieczyciela.

Łączny przypis składki UNIQA za ubiegły rok wyniósł 5372,6 mln euro – o 1,2% więcej niż w poprzednim roku (5309,5 mln euro). Wynik sprzedażowy z polis ze składką regularną wzrósł o 1,4%, do 5267,9 mln euro. Sektor non-life wypracował 2846,8 mln euro (+2,6% r/r), natomiast sektor życiowy zanotował 3,7% spadek przypisu, do 1394,9 mln euro. Działalność międzynarodowa grupy przyniosła jej 1561,2 mln euro składek (1564,6 mln euro w 2018 r., -0,2% r/r).

Z tej kwoty 1481,8 mln euro zebrano z polis ze składką regularną – o 0,2% więcej niż rok wcześniej. Biznes majątkowy zwiększył swój rezultat sprzedażowy o 0,9% r/r, do 1076,9 mln euro, natomiast życiowy zmniejszył się o 2,4%, do 409,8 mln euro, wskutek planowego ograniczenia sprzedaży umów ze składką jednorazową.

Zysk brutto UNIQA wzrósł o 0,4%, do 295,7 mln euro, natomiast zysk netto zwiększył się o 0,6%, do 236,5 mln euro. Wskaźnik zespolony (combined ratio) grupy zanotował poprawę z 96,8% w 2018 r. do 96,4% na koniec ub.r.

W roku budżetowym 2020 UNIQA spodziewa się nieznacznego wzrostu całkowitego wolumenu składek. Przewidywany jest wzrost składki o około 2% w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz o około 3% w ubezpieczeniach zdrowotnych. Grupa oczekuje kontynuacji spadku składek w ubezpieczeniach na życie.

UNIQA dąży również do dalszej poprawy swojego łącznego wskaźnika. W tym roku firma spodziewa się osiągnięcia zysku brutto na poziomie odnotowanym w 2019 r.

Wszystkie wskaźniki dotyczące roku budżetowego 2019 są oparte na wstępnych danych, które nie zostały jeszcze poddane badaniu audytora. Końcowy skonsolidowany raport roczny za 2019 r. zostanie opublikowany 16 kwietnia.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: UNIQA)