AXA: Wzrost zysków głównym elementem nowej strategii

0
281

W ramach nowej strategii AXA Group zobowiązała się do zapewnienia akcjonariuszom wyższych zysków i zwrotu do 2026 r. poprzez zwiększenie bazy klientów, automatyzację procesów i zmniejszenie kosztów pracy.

Nowy trzyletni plan, nazwany „Odblokuj przyszłość” – trzeci plan Thomasa Buberla od chwili objęcia stanowiska dyrektora generalnego w 2016 r. – ma na celu kontynuację wysiłków grupy podjętych w ostatnich latach, charakteryzujących się sprzedażą aktywów i restrukturyzacją XL Group, zakupionej za 15,3 miliarda dolarów w 2018 r. – podał Reuters.

AXA, która w 2023 r. zanotowała niższe od oczekiwań roczne zyski, ogłosiła, że zakłada osiągnięcie do 2026 r. średniego bazowego rocznego wzrostu zysków na poziomie 6–8%, w porównaniu z 3–7% w poprzednim planie. Oczekuje, że bazowy zwrot z kapitału własnego w latach 2024–26 wyniesie 14–16%, wobec 13–15% w planie zakończonym w 2023 r.

AXA twierdzi, że wyniki będą wzmocnione przez dodanie nowych klientów we wszystkich jej liniach biznesowych, w tym w ubezpieczeniach majątkowych dla małych i średnich firm w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i USA. Ma też poprawić swoją produktywność poprzez inwestycje w automatyzację i zwiększenie udziału personelu pracującego w krajach, w których koszty pracy są niższe, z 10% do 12%.

Grupa zobowiązała się do zwrotu akcjonariuszom do 75% swoich zysków, włączając stopę wypłaty dywidendy na poziomie 60%. Nowa polityka przekłada się na roczną dywidendę za 2023 rok w wysokości 1,98 euro na akcję, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z 2022 r. W poprzednim planie przewidywano dywidendę w przedziale 55–65%.

Łącznie w 2024 r. AXA ma zwrócić akcjonariuszom 6 mld euro w formie 4,4 mld euro dywidendy i wykupu akcji własnych o wartości do 1,6 mld euro.

W 2023 r. AXA odnotowała 5% wzrost zysków bazowych do 7,6 mld euro (8,22 mld dol.), zgodnie ze swoimi przewidywaniami, ale nieco poniżej 7,69 mld euro oczekiwanych przez analityków. Składki brutto i inne przychody wzrosły o 1%, do 102,7 mld euro (oczekiwania na poziomie 103 mld euro) wskutek utraty dwóch globalnych klientów we Francji i niższej sprzedaży w dziale zarządzającym aktywami.

(AM, źródło: Reuters)