Grecja: Ulewy podliczone

0
201

Od 2015 do 2023 r. w Grecji odnotowano 16 nawałnic z ulewami, które miały poważne skutki dla gospodarki. Katastrofy naturalne w całym kraju są monitorowane, a dane rejestrowane za pomocą narzędzia stworzonego przez EAEE (Stowarzyszenie Greckich Firm Ubezpieczeniowych).

W ciągu pierwszych 5 lat omawianego okresu 6 katastrof naturalnych spowodowało straty ubezpieczone na 46,5 mln euro, natomiast w ciągu kolejnych 4 lat skutkiem 9 katastrofalnych nawałnic były odszkodowania na 459,8 mln euro. Niestety, nie ma organu państwowego, który posiadałby informacje o stratach ubezpieczonych spowodowanych przez powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp.

(AC, źródło: Xprimm)