Badania okresowe pracowników pod kontrolą

0
217

Po odwołaniu stanu pandemii pracodawcy będą mieli obowiązek wysłać pracowników na badania okresowe, jeśli skorzystali z możliwości zawieszenia kierowania do lekarzy medycyny pracy podczas trwania zarazy. Panel Medycyny Pracy wdrożony do Panelu Ubezpieczonego TU Zdrowie ułatwia zarządzanie skierowaniami do lekarzy medycyny pracy i daje pełną kontrolę nad ważnością orzeczeń pracowników.

– Pracownik nie musi pamiętać i wiedzieć o tym, w jakich sytuacjach powinien udać się do lekarza medycyny pracy. Wszelkich terminów i obowiązków w tym zakresie pilnuje pracodawca i to on odpowiada za ewentualne niedopełnienie obowiązku wystawienia skierowania pracownikowi. Aby ułatwić pracodawcom administrowanie dostępem do świadczeń z zakresu medycyny pracy, TU Zdrowie uruchomiło Panel Medycyny Pracy dostępny w Panelu Ubezpieczającego – mówi Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Panel Medycyny Pracy ułatwia zarządzanie skierowaniami do lekarzy medycyny pracy i daje pełną kontrolę nad ważnością orzeczeń pracowników. Jest to narzędzie, z poziomu którego działy personalne firm mających polisy dla swoich pracowników obsługują zadania związane z medycyną pracy – mają możliwość monitorowania ważności orzeczeń lekarskich, generowania i podpisywania elektronicznie skierowań na badania.

– System umożliwia wystawienie skierowań na badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne, dla kierowców zawodowych, osób ze stopniem niepełnosprawności oraz szczepień pracowniczych podczas jednego procesu. Aplikacja w sposób intuicyjny przeprowadza przez proces wystawienia skierowania i wysyłania go do realizacji. Wystawienie skierowań dla kandydatów i pracowników odbywa się za pośrednictwem elektronicznych formularzy, które od razu informują Dział Obsługi Klienta o wpłynięciu zgłoszenia. Od tego momentu konsultant TU Zdrowie kontaktuje się z pracownikiem i umawia go na badania zgodnie z preferencjami zaznaczonymi na skierowaniu. Dzięki temu pracodawca oszczędza czas, który musiałby poświęcić na zrobienie skanu i przesłanie skierowania, gdyby postępował w tradycyjny sposób – mówi Teresa Domańska.

Pracodawca jest na bieżąco informowany o etapach wysłanego skierowania poprzez śledzenie statusów przy zgłoszeniu. Po zakończeniu pracy nad skierowaniem pracodawca otrzymuje informację o terminie, placówce i godzinie, dzięki czemu może zaplanować np. grafik pracy i nieobecność ze względu na wykonywanie badań, pamiętając, że okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Po badaniach medycyny pracy i wprowadzeniu daty orzeczenia system przypomni pracodawcy na 30 dni przed jej upływem, że należy wystawić nowe skierowanie.

– Umożliwiamy wystawienie skierowania z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dzięki czemu nie trzeba drukować dokumentu, podpisywać i przekazywać go pracownikowi przed planowaną wizytą. Należy je tylko wysłać przez system, a Dział Obsługi Klienta przekaże skierowanie do placówki, w której zostały umówione badania. Wyklucza to papierowy obieg dokumentów, co oznacza dużą oszczędność czasu i pieniędzy dla firm, a także ułatwienie dla pracowników. Ma to znaczenie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w firmach zatrudniających po kilkunastu czy kilkudziesięciu pracowników – dodaje Teresa Domańska.

Panel Medycyny Pracy dostosowany jest do struktury organizacyjnej danej firmy. Aplikacja charakteryzuje się dużą samodzielnością obsługi przez pracodawcę bez konieczności każdorazowego kontaktu z opiekunem obsługowym. Skierowania na badania wystawione przez Panel Medycyny Pracy są zgodne z aktualnie obowiązującym wzorem.

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna dla klientów posiadających w zakresie ubezpieczenia medycynę pracy. Decyzję o korzystaniu z Panelu Medycyny Pracy podejmuje pracodawca.

(AM, źródło: TU Zdrowie)