Banking & Insurance Forum 2023: Wizerunkowe i technologiczne wyzwania ubezpieczeń

0
332

16–17 października 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się 26. Banking & 22. Insurance Forum. Wydarzenie zgromadziło prawie pół tysiąca uczestników, którzy wysłuchali merytorycznych wystąpień i debat z udziałem kluczowych osobistości i przedstawicieli spółek z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Patronem medialnym ubezpieczeniowej części wydarzenia była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Podczas debaty inauguracyjnej prelegenci omówili główne wyzwania i potrzeby polskiej gospodarki w kontekście globalnych trendów makroekonomicznych, skupiając się na strategiach krótko- i długoterminowych. Poruszono m.in. kwestie wysokiej inflacji, nieprzewidywalności polityki monetarnej i fiskalnej, wyzwań stawianych przed sektorem i administracją w dobie kryzysów oraz roli banków i zakładów ubezpieczeń w obecnej sytuacji gospodarczej. 

– Podtrzymujemy naszą ocenę gospodarki jako tej, która już ten kryzys, takie dno, które miało być osiągnięte, ma za sobą. Przewidujemy, że wzrost PKB w roku następnym wyniesie ok. 3%, więc patrzymy na to przez pryzmat optymistycznego podejścia do rozwoju gospodarki – komentował Dariusz Szwed, prezes zarządu PKO BP.

Kształtowanie współczesności przez nowoczesne technologie

W trakcie pierwszego dnia konferencyjnego przeanalizowane zostały również mechanizmy kształtowania rzeczywistości poprzez technologię. Prelegenci skomentowali m.in. innowacyjność sektorów bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce, powstawanie usług, które będą dźwignią w budowaniu przewagi konkurencyjnej, implementacje, które przynoszą faktyczny zwrot oraz cyberzagrożenia w bankowości i ubezpieczeniach. Nie zabrakło wątku na temat wykorzystania potencjału AI w sektorze finansowym. Eksperci wskazali takie zagadnienia, jak m.in. przestrzeń do rozwoju dla Polski w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, potencjał zastosowania OpenAI w branży finansowej i możliwości oferowane przez ChatGPT, przyszłość finansów z AI tworzących indywidualne produkty finansowe na bazie analityki i profilowania klienta oraz ograniczenia i wyzwania stosowania AI: aspekty regulacyjne, zarządzanie danymi i trudności implementacyjne. 

– Open AI to jest efektywność dopiero przy okazji, przede wszystkim jest to wyjątkowa jakość usług dla klienta – mówiła Karolina Mitraszewska, wiceprezeska zarządu Nest Bank.

Jak edukować społeczeństwo?

Dzień drugi kongresu rozpoczęto od debaty skupionej na roli sektora bankowego i ubezpieczeniowego w budowaniu edukacji finansowej społeczeństwa. Eksperci dyskutowali o zmianach demograficznych i ich wpływie na edukację finansową, edukacji liderów, konieczności współpracy banków i ubezpieczeń z systemem oświaty, potencjalnym wykluczaniu seniorów ze względu na szybko rozwój technologii, a także o tym, jak banki mogą wpływać na zmniejszanie dysproporcji oraz eliminować finansowe wykluczenie. 

O roli wizerunku sektora oraz zakładów

Kolejne panele Banking & Insurance Forum odbyły się w podziale na ścieżki tematyczne, bankową i ubezpieczeniową. Eksperci branży ubezpieczeniowej na wstępie skupili się na zagadnieniach związanych z budowaniem atrakcyjnego rynku ubezpieczeniowego – kreowaniu pozytywnego i odpowiedzialnego wizerunku sektora, czynnikach wpływających na jego reputację, wartość i rozwój, odpowiedzialności za klienta, wpływu ESG na budowanie wizerunku firmy oraz roli strategii marketingowej ubezpieczycieli. Omówiono wyzwania i trendy rynku, m.in. to, jak zakłady mogą dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, co jest motorem wzrostu dystrybutorów, pośredników i dostawców rozwiązań technologicznych, jak najskuteczniej dotrzeć i utrzymać klienta oraz jak zwiększyć sprzedaż produktów, wykorzystując różne kanały dotarcia. 

Technologiczna przyszłość ubezpieczeń

Następnie akcent został przeniesiony na rozwój technologii w ubezpieczeniach. Prelegenci omówili plany technologiczne ubezpieczycieli, ewolucji współpracy z insurtechami, rolę platform w interakcjach z klientem, przyszłość regulacji dotyczących udostępniania danych, wykorzystanie zaawansowanej analityki w transformacji organizacji oraz wpływ AI i ML na ryzyka w sektorze ubezpieczeniowym. Debata zamykająca kongres koncentrowała się na ewolucji ubezpieczeń zdrowotnych i na życie w kontekście współczesnych wyzwań, takich jak inflacja, rosnące koszty życia oraz nowe zapotrzebowania klientów, z uwzględnieniem technologicznych innowacji i roli telemedycyny w kształtowaniu przyszłości sektora ubezpieczeniowego.

(AM, źródło: MMC Polska)