Bezpieczny Dom w TUZ Ubezpieczenia

0
137

TUZ Ubezpieczenia poszerzyło swoją ofertę o nowy produkt – ubezpieczenie domu i mieszkania Bezpieczny Dom. Polisa zapewnia ochronę na wypadek m.in. wybuchu gazu u sąsiada, szkód w wyniku akcji ratowniczej czy też zdarzeń mogących wynikać z rażącego niedbalstwa.

Bezpieczny Dom skierowany jest do posiadaczy (własność hipoteczna, spółdzielcze prawo) lub użytkowników (nieruchomości lokatorskich, komunalnych lub zakładowych oraz wynajmowanych) domu jednorodzinnego lub mieszkania. Z ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania.

Ubezpieczenie jest dostępne w wariancie od ryzyk nazwanych lub all risk. W obu przypadkach polisa zapewnia drugą opinię medyczną, 22 świadczenia assistance home-med, ubezpieczenie mienia poza domem w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych – m.in. hulajnóg elektrycznych, instrumentów muzycznych, a także pokrycie kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody. Ponadto zawiera ubezpieczenie od dewastacji (w tym graffiti), utraty wody lub gazu, szkód wyrządzonych akcją ratowniczą również podczas ratowania zdrowia i życia, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. W wariancie all risk dodatkowo ochroną objęte są szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, przepięcia, stłuczenia szyb i elementów szklanych, a także kradzież mebli ogrodowych, grilli, roślin ogrodowych.

Po opłaceniu dodatkowej składki ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie od kradzieży zwykłej, również w wariancie od ryzyk nazwanych, przepięcia w wariancie od ryzyk nazwanych, powódź, stłuczenia szyb i elementów szklanych w wariancie od ryzyk nazwanych. Dodatkowym przedmiotem ochrony w ubezpieczeniu mienia są ponadto ubezpieczenie zielonych źródeł energii na budynku lub na posesji (po opłaceniu dodatkowej składki), budynków niemieszkalnych czy też stałych elementów posesji, m.in. ogrodzenia, instalacji wraz z urządzeniami oraz osprzętem, które znajdują się poza budynkiem

Ubezpieczeniem Bezpieczny Dom można objąć również nieruchomości w budowie. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na 12 lub 36 miesięcy.

(AM, źródło: TUZ Ubezpieczenia)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here