Błąd zakładu zdecydował o odmowie wypłaty

0
891

W dodatku „Pieniądze Extra” „Gazeta Wyborcza” opisuje historię klientki Allianz Polska, której ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za warte 0,5 mln zł zniszczenia powstałe wskutek ulewy.

W swojej odmowie zakład argumentował, że umowa klientki nie istnieje, gdyż ubezpieczona nie opłaciła składki. Tymczasem wpłaty były dokonywane regularnie, ale na stary rachunek firmy funkcjonujący w latach 2015–2016. Klientka nie została powiadomiona o zmianie numeru rachunku. Składka nie trafiła na aktualne konto Allianz za lata 2018–2019, więc umowa ubezpieczenia nie odnowiła się. Marta Nowicka, rzeczniczka prasowa Allianz, przyznała, że ubezpieczona nie otrzymała należnego zwrotu składki. Zakład uznał niecodzienny charakter zdarzenia i przyjął odpowiedzialność za pomyłkę, szkodę zarejestrowano i wypłacono odszkodowanie w wysokości 24 tys. zł. Klientka zapowiedziała wystąpienie na drogę sądową. W opinii mec. Dariusza Gradzi, specjalisty prawa bankowego i finansowego, fakt wpłaty składki na inny rachunek  ubezpieczyciela nie powoduje braku objęcia ochroną. Ekspert uważa, iż w takiej sytuacji Allianz Polska powinien przeksięgować środki lub poinformować klientkę, że nie zaksięgował wpłaty i wezwać ją do zapłaty.

Więcej:

„Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia, Dominika Maciejasz, „Składka wpłacona, ale polisa nieważna i odszkodowania nie będzie. Nie uwierzycie dlaczego”:

http://wyborcza.biz/…

(AM, źródło: „Gazeta Wyborcza”, Rzecznik Finansowy)