Brak oryginalnego kompletu kluczy nie uzasadnia odmowy wypłaty

0
532

Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że przy odmowie wypłaty odszkodowania za brak jednego oryginalnego kompletu kluczyków ubezpieczyciel musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym faktem a kradzieżą pojazdu. Zakład nie może odmówić tylko dlatego, ubezpieczony miał jeden komplet, choć zadeklarował posiadanie dwóch – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że sprawa dotyczyła sporu o wypłatę z AC skradzionego motocykla, którego właściciel posiadał jeden oryginalny komplet kluczyków i jeden dorabiany. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na nieprzedstawienie dwóch oryginalnych kluczy do pojazdu zadeklarowanych w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. Spór trafił na drogę sądową. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że zakład miał możliwość uchylenia się od zapłaty odszkodowania w trybie art. 815 § 1 i § 3 k.c., ponieważ posiadacz pojazdu naruszył obowiązek wynikający z art. 815 § 1 k.c. i przy zawieraniu umowy ubezpieczenia podał nieprawdziwą informację co do liczby posiadanych kompletów kluczy. To zaś oznaczało wzrost poziomu ryzyka kradzieży, mogący mieć wpływ na wysokość składki. Sąd zaznaczył jednak, że w takiej sytuacji niezbędne byłoby wykazanie związku pomiędzy zatajeniem informacji a zaistnieniem szkody. Ponieważ kluczyk najprawdopodobniej pozostał u poprzedniego właściciela motoru w Stanach Zjednoczonych, sąd uznał, iż trudno zakładać, że ktoś wszedł w posiadanie klucza w USA, a następnie przyjechał do Polski, ażeby skraść pojazd. Sąd Apelacyjny przyjął ustalenia SO jako własne (sygn. akt VI ACa 1554/17).

Więcej:

„Dziennik Gazeta Prawna” z 7 stycznia, Patryk Słowik „Brak jednego kluczyka nie pozbawia odszkodowania”

https://edgp.gazetaprawna.pl/…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)