Brokerzy z Torunia będą studiować kwestie ubezpieczeń w jednostkach samorządu terytorialnego

0
750

Spółka Inter-Broker z Torunia postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić 25-lecie działalności, organizując dla swoich pracowników studia podyplomowe. Program obejmować będzie wielopłaszczyznowość i interdyscyplinarność w ubezpieczeniu jednostek samorządu terytorialnego, wpisując się tym samym w główny profil działalności brokera.

Zakres studiów został przygotowany w duchu innowacyjności w Biurze Analiz i Projektów Ubezpieczeniowych spółki Inter-Broker, a następnie poddany negocjacjom na rynku edukacyjnym. Największą elastycznością wykazała się Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (przy głównym udziale jej jednostki w Toruniu), z którą Inter-Broker współpracuje już od kilku lat. W efekcie opracowany został program obejmujący trzy główne bloki tematyczne: administracyjny, techniczny i finansowo-prawny.

Zaplanowane zajęcia w szczególny sposób będą kładły nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków i obejmą m.in. takie tematy, jak: 

  • Zadania jednostek samorządu terytorialnego
  • Budżet i finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym zasady finansowania składki ubezpieczeniowej
  • Prawo budowlane – przepisy regulujące proces budowlany i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie
  • Eksploatacja i utrzymanie budynków – zasady utrzymania budynków przeznaczonych na cele publiczne i mieszkalne
  • Szacowanie wartości budynków i budowli
  • Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego
  • Odpowiedzialność cywilna jednostki samorządu terytorialnego
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie gminy i województwa
  • Gospodarka odpadami

Proces kształcenia zaplanowany został na 240 godzin zajęć (w formie stacjonarnej i zdalnej) w czasie dwóch semestrów. Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu studiów o kolejne tematy i zagadnienia wraz z opcją przedłużenia okresu edukacji o wybrany czas.

W projekcie weźmie udział połowa pracowników spółki Inter-Broker. Studia zakończą się obroną prac dyplomowych, z których najlepsze zostaną wydane w specjalnie przygotowanej monografii.

(KS, źródło: Inter-Broker)