Coface: Krótszy średni termin płatności i duże zróżnicowanie pomiędzy branżami w 2023 roku

0
824

Mimo trudności wynikających z czynników makroekonomicznych, średni termin płatności polskich firm w 2023 r. wyniósł 48,7 dni, czyli o 3 mniej niż w roku poprzednim. Pomimo ogólnej poprawy, nie wszystkie sektory odnotowały skrócenie czasu spływania należności – wynika z 8. edycji badania płatności przeprowadzonego przez Coface.

44,9% firm proponowało swoim klientom zwrot należności w ciągu 30 dni (41,3% w 2022 roku), a 31,1% w ciągu 60 dni (28,7%).

– W porównaniu z naszym poprzednim badaniem ze stycznia 2023 roku udział terminów nieprzekraczających 90 dni nieznacznie się zwiększył i wyniósł 89,7%. Mniej niż 1% firm, które wzięły udział w badaniu, oferowało terminy płatności przekraczające 6 miesięcy – mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej. – Warto zauważyć, że opóźnienia płatności stały się standardową praktyką w polskim biznesie. 49,3% przedsiębiorstw doświadczyło zaległości w spływie opłat od kontrahentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jest to jednak wyraźna zmiana w porównaniu z badaniem z 2022 roku, kiedy to 61,2% firm zadeklarowało takie opóźnienia – podkreśla.  

Opóźnienia w płatnościach zależne od branży

Sektorem, w którym opóźnienia płatności były najkrótsze, jest branża farmaceutyczna (33 dni). Tuż za nią uplasował się przemysł rolno-spożywczy (38,8). Zanotował on jednocześnie największą redukcję opóźnień: z 60 do 38,8 dni. Na trzecim miejscu znalazł się handel (42,6 dni). Z kolei najwięcej przeterminowanych płatności odnotowała metalurgia i sektor papierniczo-drzewny (odpowiednio 69 i 70,7 dni). 

– Z licznymi problemami spotkała się także branża teleinformatyczna (wydłużenie czasu płatności o 7,9 dni w porównaniu z 2022 rokiem). Przemysł ten nadal mierzy się z obniżeniem dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, które koncentrują się na zakupach produktów pierwszej potrzeby, a nie dóbr trwałego użytku, takich jak elektronika – mówi Grzegorz Sielewicz. 

Opóźnienia w płatnościach sprawiły, że firmy wprowadzały działania mające na celu odzyskanie należności. Jako najskuteczniejszą metodę w tej kwestii respondenci wskazywali mediacje i arbitraż (40% wskazań). Pojawiły się również takie rozwiązania, jak monitoring i windykacja wewnętrzna (36%) oraz zewnętrzna windykacja polubowna lub sądowa (24%).

Nastroje i prognozy na przyszłość

72% przedsiębiorstw spodziewa się, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy nie dojdzie do zmian w poziomie nieterminowych płatności. 21% firm uczestniczących w badaniu Coface podejrzewa, że opóźnienia będą rosły. 7% ma nadzieję, że zmaleją. Największymi przeszkodami w prowadzeniu biznesu mają być: ograniczony popyt (44% odpowiedzi) i zbyt duża konkurencja (40%). Problemem nadal pozostają także podatki (41%). Rok temu respondenci najczęściej wskazywali na wyższe koszty energii, podatki i opłaty fiskalne oraz wysokie koszty pracy i surowców.

– Tym razem nie wymieniono wyższych stóp procentowych jako dużej przeszkody dla firm, co obrazuje stosunkową odporność przedsiębiorstw na zewnętrzne koszty finansowania i rozpoczęte we wrześniu 2023 r. luzowanie polityki pieniężnej w Polsce – mówi Grzegorz Sielewicz.

(AM, źródło: Coface)