Coface: Ponad 1 tys. upadłości i restrukturyzacji w 2019 roku

0
510

Według danych zgromadzonych przez Coface do 27 grudnia 2019 r. w ubiegłym roku ogłoszono 1019 postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce, o 4,5% więcej niż w roku poprzednim (975). 56% postępowań – 574,+3% r/r – dotyczyło upadłości. Z kolei łączna liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o blisko 7%, do 445 przypadków, czyli prawie 44% ogólnej liczby zdarzeń. Zmalała natomiast liczba postępowań układowych i sanacyjnych.

Z danych Coface wynika ponadto, że utrzymuje się ciągły, znaczący wzrost liczby przyspieszonych postępowań układowych. Ich liczba wzrosła o 15% r/r i w 2019 roku ta najszybsza forma restrukturyzacji stanowiła już 67% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych i 29% ogółu postanowień sądowych.

Postanowienia upadłościowe (A) i restrukturyzacyjne (B) w Polsce od początku istnienia raportu Coface (lata 1997–2019)
źródło: statystyki Coface

Upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Roczny wzrost o 30% zanotował transport (83% w ciągu dwóch lat), a o 8% handel (15% w ciągu dwóch lat). Aż o 38% wzrosła liczba postanowień w rolnictwie i leśnictwie. Poprawę zanotowała produkcja (spadek o 2%), która nadal jest liderem w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji (25,7% wszystkich postanowień). Goni ją jednak handel, który z powodu wzrostu postanowień stanowi już 24,7% całości.

O 13% zmniejszyła się liczba postanowień w budownictwie, dzięki czemu udział tej branży w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji zmniejszył się do 12%. Jest to wynik o ponad połowę niższy w porównaniu z rekordowym 2012 r., kiedy co czwarte postanowienie sądowe dotyczyło firmy budowlanej.

– Rok 2020 będzie trudniejszy dla polskiej gospodarki niż lata ubiegłe, co także znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie upadłości i restrukturyzacji. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3 proc., a upadłości i restrukturyzacje wzrosną o 6 proc. w 2020 r. Po skokowym zwiększeniu wykorzystania restrukturyzacji w poprzednich latach, ich liczba będzie się stabilizować, pozostając na zbliżonym do obecnego udziału, czyli 44 proc. w łącznej liczbie postanowień – komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej.

Zgodnie z analizą obrotów firm, których upadłość lub restrukturyzację ogłoszono w 2019 roku, problem niewypłacalności dotyczy w większości firm średnich i małych. Na 53 proc. przedsiębiorstw, których dane finansowe posiadał Coface, 51% firm objętych postępowaniami generowało obrót pomiędzy 5 a 50 mln złotych. 35% stanowiły firmy z rocznym obrotem do 5 mln złotych. Najmniejszą grupą, stanowiącą 14%, były przedsiębiorstwa duże, generujące powyżej 50 mln zł obrotu rocznie.

Pod względem obrotów w pierwszej trójce na liście upadłości znalazły się firmy ISD Trade. (upadłość likwidacyjna), Zakłady Mięsne Henryk Kania (przyspieszone postępowanie układowe) oraz ISD Huta Częstochowa (upadłość likwidacyjna).

(AM, źródło: Coface)