Tajlandia: Insurtech w roli głównej

0
180

Sektor ubezpieczeń ogólnych w Tajlandii ma wzrosnąć z 247,6 mld bahtów tajskich (7,7 mld dol.) w 2018 r. do 285,5 mld bahtów (9,1 mld dol.) w 2023 r. – przewidują analitycy z Global Data.

Raport na temat trendów i możliwości w tajskich ubezpieczeniach ogólnych do 2023 r. ujawnia, że rynek ubezpieczeń ogólnych w Tajlandii odnotował w latach 2014–2018 skumulowaną roczną stopę wzrostu 3,1%.

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, wypadkowe i zdrowotne miały w 2018 r. udział w rynku na poziomie 90%. Ubezpieczenia komunikacyjne miały największy udział, 55,5% i są motorem wzrostu.

Tapas Bhowmik, menedżer projektu w dziale ubezpieczeń Global Data skomentował: – Sektor motoryzacyjny odpowiada za ok. 10% PKB i jest ważną linią biznesu dla ubezpieczycieli. Ma to odzwierciedlenie w trendzie. W latach 2014–2018 na ubezpieczenia komunikacyjne przypadało 54–55% całej składki przypisanej brutto z ubezpieczeń ogólnych.

Analiza danych wskazuje, że rentowność w tajskich ubezpieczeniach komunikacyjnych jest pod presją. Świadczy o tym współczynnik szkodowy, który wzrósł z 57,8% w 2014 do 65,3% w 2018 r. wskutek konkurencji na rynku. Jednak narastające straty operacyjne mogą ograniczyć dalsze stosowanie konkurencyjnych wycen.

Perspektywa dla wzrostu gospodarczego jest również kwestią, z którą boryka się rynek ubezpieczeń. Według szacunków rządu na koniec II kwartału 2019 r. wzrost był na najniższym poziomie w okresie pięcioletnim, jako że zorientowana na eksport gospodarka chwieje się wskutek konfliktów w handlu międzynarodowym i aprecjacji waluty.

Na tym tle ubezpieczyciele wykorzystują technologię jako jeden ze środków zwiększających efektywność. Telematyka i ubezpieczenia oparte na użytkowaniu są dwoma kluczowymi rozwiązaniami technologicznymi o istotnym potencjale wzrostu w branży.

Bangkok Insurance był pierwszym ubezpieczycielem, który wprowadził telematykę w 2015 r. Poza ubezpieczycielami są start-upy takie jak Claims Di, oferujące rozwiązania automatyzacji likwidacji szkód, wśród innych obszarów łańcucha wartości.

Bhowmik podsumowuje: – Przy wsparciu regulacyjnym i dzięki innowacjom sektor insurtech w Tajlandii rozwija się w stałym tempie, przejmując kluczową rolę. Mikroubezpieczenia, likwidacja szkód i zarządzanie relacjami z klientem stanowią główne obszary zainteresowania. Branża może spodziewać się możliwości, jakie zawarte są w projektach w ramach planu stymulującego Tajlandia 4.0.

AC