Członkowie TUW „TUW” skwitowali ubiegłoroczną pracę władz towarzystwa

0
859

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Jego uczestnicy zapoznali się m.in. ze sprawozdaniami zarządu i rady nadzorczej za 2023 rok, w którym zakład osiągnął wynik finansowy netto w wysokości 21,1 mln zł, czyli o 2,5 mln więcej niż w roku poprzednim.

Podczas ZWZ jednogłośnie zatwierdzone zostały sprawozdania zarządu i rady nadzorczej za ubiegły rok. Podjęto także uchwałę w sprawie przeznaczenia nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2023 r. na kapitał zapasowy. Ponadto uczestnicy Walnego Zgromadzenia udzielili absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej.

Na wniosek Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który jest udziałowcem TUW „TUW”, Ryszard Kierzek zastąpił w składzie RN Marka Bobela.

(AM, źródło: LinkedIn)