Rzecznik Finansowy odwołany za brak spełniania ustawowych wymogów

0
1324

Powodem odwołania Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego było to, że nie spełniał on ustawowych wymogów do zajmowania tego stanowiska – napisał resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

„Minister Finansów wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie Pana Bohdana Pretkiela ze stanowiska Rzecznika Finansowego, ponieważ nie spełnia on ustawowych wymogów do zajmowania tego stanowiska, tj. wymogu posiadania co najmniej siedmioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie oraz wymogu wyróżniania się wiedzą w tym obszarze” – przekazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie PAP.

Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, w trakcie kadencji RF może on zostać odwołany w razie niewypełniania obowiązków przez ponad 6 miesięcy na skutek długotrwałej choroby, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego, rażącego naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne albo złożenia rezygnacji – podał serwis wnp.pl za PAP.

Więcej

(AM, źródło: wnp, PAP)