Dagmara Wieczorek-Bartczak weszła do Rady UFG

0
1115

Dagmara Wieczorek-Bartczak, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialna w Urzędzie KNF za sektor ubezpieczeń, została przedstawicielką Komisji w Radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nowa przedstawicielka KNF w Radzie UFG zastąpiła profesor Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską. Zgodnie z ustawą regulującą działalność Funduszu, w skład jego rady wchodzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, przedstawiciel organu nadzoru oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Aktualny skład rady Funduszu przedstawia się następująco: Beata Kozłowska-Chyła, Michał Litwiniuk, Jarosław Matusiewicz (przewodniczący), Piotr Narloch, Rafał Stankiewicz (wiceprzewodniczący), Dagmara Wieczorek-Bartczak, Arkadiusz Wiśniewski, Agnieszka Wrońska i Piotr Zadrożny.

(KS, źródło: UFG)