DFSA cofnęła Gefionowi zezwolenie na działalność ubezpieczeniową

0
735

Finanstilsynet, duński organ nadzoru finansowego (Danish Financial Supervisory Authority, DFSA) odrzucił wniosek Gefion Insurance A/S (Gefion) o przedłużenie trzymiesięcznego okresu przywracania kapitałowego wymogu wypłacalności. DFSA uznała, iż firma nie udowodniła, że będzie w stanie spełnić ów wymóg, jeżeli termin zostanie przedłużony, i cofnęła spółce zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

24 marca Finanstilsynet nie zatwierdził planu naprawczego Gefiona z uwagi na nadmierną niepewność dotyczącą pozyskiwania kapitału. Zdaniem DFSA plan nie dawał wystarczającej gwarancji, że spółka będzie w stanie spełnić kapitałowy wymóg wypłacalności przed 25 maja 2020 r. i tym samym odpowiednio zabezpieczyć interesy obecnych i przyszłych ubezpieczających. Ponieważ Gefion nie spełnił wymogu kapitałowego z tytułu wypłacalności przed końcem okresu jego odzyskiwania, 24 maja złożył wniosek o jego przedłużenie.

Finanstilsynet uznał jednak, że jest mało prawdopodobne, aby spółka była w stanie spełnić wymóg, jeżeli przyznane zostanie trzymiesięczne przedłużenie. W konsekwencji DFSA wycofała licencję Gefiona na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Gefion uznał decyzję Finanstilsynet za zaskakującą, zarówno ze względu na panujące nadzwyczajne okoliczności spowodowane pandemią COVID-19, jak i uzyskane od akcjonariuszy zobowiązanie do wsparcia kapitałowego spółki w razie przedłużenia wspomnianego powyżej okresu. Dyrektor generalny  ubezpieczyciela Tonny Anker-Svendsen stwierdził, że firma jest rozczarowana, iż „DFSA nie była przygotowana na zapewnienie nam niezbędnego dodatkowego czasu na przywrócenie sytuacji z korzyścią dla wszystkich naszych interesariuszy w czasach wielkiego globalnego zawirowania. Jesteśmy przekonani, że bylibyśmy w stanie pozyskać środki niezbędne do odzyskania pozycji kapitałowej spółki i spełnienia wymagań DFSA, gdyby przyznano nam więcej czasu. Niestety nasze wysiłki okazały się niewystarczające, aby przekonać DFSA”.

Podkreślił, że w 2019 r. Gefionowi udało się zebrać ponad 10 mln euro nowego kapitału. Prowadzone też były rozmowy na temat kolejnych inwestycji, kiedy wybuchła pandemia COVID-19 i wprowadzone zostały związane z nią obostrzenia, co utrudniło pomyślne zakończenie negocjacji.

W komunikacie zapewniono, że spółka jest wypłacalna i nadal posiada wystarczające aktywa, aby spłacać zobowiązania w terminie ich wymagalności, ale w wyniku decyzji DFSA i zgodnie z wymogami duńskiej ustawy zdecydowała się na likwidację. 

Gefion zapewnił też, że wszystkie zobowiązania na rzecz agentów i podmiotów zajmujących się roszczeniami będą uiszczane w wymaganym terminie. Zakład będzie osobno informować o rozwoju wypadków wszystkich swoich partnerów.

Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here