Resort finansów chce wzmocnienia ochrony klientów zagranicznych zakładów

0
367

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Wpisało go Ministerstwo Finansów (MF), które uzasadniło zamiar zmiany przepisów koniecznością wzmocnienia nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że według MF ściślejszy nadzór jest niezbędny ze względu na rosnący udział zagranicznych ubezpieczycieli oraz reasekuratorów, a także przypadki niewypłacalności i upadłości takich zakładów, co zmusza do podniesienia poziomu ochrony klientów. Resort uważa, że nieprawidłowości, jakie zdarzają się na rynku europejskim, powodują, iż koniecznym jest usprawnienie komunikacji pomiędzy lokalnymi nadzorami finansowymi. MF uważa, że z tego powodu konieczne jest wprowadzenie mechanizmów wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i EIOPA. Projektowana regulacja ma zostać przyjęta przez rząd do końca obecnego roku.

Więcej:
 „Dziennik Gazeta Prawna” z 30 czerwca, Patryk Słowik „Sprawniejszy nadzór nad ubezpieczycielami”: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57304…

 (AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)