D&O bardziej pożądane, ale jest o nie coraz trudniej

0
1510

Wzrost liczby roszczeń kierowanych do menedżerów zwiększył zainteresowanie ubezpieczeniami D&O. Jednocześnie spowodował jednak wzrost cen tego typu polis – zauważa „Puls Biznesu”.

Aleksandra Łapa, brokerka i starsza specjalistka STBU, mówi gazecie, że roszczenia sięgają nawet kilkuset milionów złotych. Jej zdaniem z upływem czasu problem ten będzie narastać. Dariusz Daraż, wiceprezes zarządu MAK Ubezpieczenia, przyczyn wzrostu roszczeń z D&O upatruje w wielu czynnikach: od zmian na arenie politycznej poprzez zarzuty o brak właściwych działań zabezpieczających interes firmy w związku z pandemią, inflacją czy wojną na Ukrainie, na regulacjach prawnych nakładających na menedżerów nowe obowiązki kończąc. Ekspert przyznaje, że ostatni raz podobną liczbę roszczeń z tego ryzyka można było zaobserwować w latach 2008–2010 w konsekwencji kryzysu na rynku finansowym.

Paweł Piwowarski, dyrektor działu ubezpieczeń finansowych Colonnade, jest zdania, że sytuacja nie jest aż tak zła. Ekspert podkreśla, że obecnie widać systematycznie zwiększanie się liczby roszczeń, ale trudno na razie mówić o ich fali. W jego ocenie wzrost liczby roszczeń jest skutkiem zwiększonej świadomości ubezpieczeniowej oraz napływu inwestorów z rynków zachodnich, którzy znacznie częściej egzekwują rekompensaty strat ponoszonych na skutek popełnionych błędów. Paweł Wojskowicz, dyrektor zespołu ubezpieczeń D&O Marsh Polska, wskazuje natomiast, że wzrost liczby roszczeń jest zjawiskiem obejmującym cały rynek. Aleksandra Łapa zwraca uwagę, że konsekwencje tego są już widoczne w polityce cenowej ubezpieczycieli: znacząco podnoszą oni składki w D&O i są mniej elastyczni w negocjacjach.

A zainteresowanie tymi polisami rośnie – także w sektorze MŚP. Aleksandra Łapa wskazuje, że roszczenia najczęściej dotyczą zawarcia niekorzystnych dla spółki umów, ale rośnie też liczba wystąpień dotyczących refundacji różnego rodzaju kar administracyjnych nakładanych na menedżerów. Paweł Wojskowicz mówi, że dotykały one w większości spółek prywatnych i dotyczyły takich spraw, jak greenwashing, potencjalna nieuczciwa konkurencja, wykorzystanie pozycji dominującej czy przewinienia transportowe.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 25 kwietnia, Sylwia Wedziuk „Polisy dla menedżerów coraz trudniej dostępne”

 (AM, źródło: „Puls Biznesu”)