Dopłaty do polis rolnych wzrosną do 850 mln zł

0
164

Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok przewiduje, że kwota przeznaczona na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich wyniesie 850 mln zł. To dużo więcej niż w ostatnich latach – zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” zwraca uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat co roku powtarzała się ta sama sytuacja: po otwarciu sezonu sprzedaży dotowanych polis rolnych pieniądze na dopłaty kończyły się po kilku dniach, a niekiedy po kilku godzinach. Powód? Niskie kwoty przekazywane przez państwo.

Krzysztof Mrówka, dyrektor departamentu ubezpieczeń rolnych Generali, przypomina, że w ustawie budżetowej na 2021 r. zapisano 400 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Szacuje się, że po sezonie wiosennej sprzedaży ubezpieczeń upraw środki te wykorzystane zostały w około 54%, co oznacza, że budżet, który pozostał, nie wystarczy na zabezpieczenie wszystkich potrzeb ubezpieczeniowych rolników tej jesieni i nie wszyscy będą mogli skorzystać z dotowanych polis. Na problemy wynikające z niskich dotacji zwracał też uwagę w ostatnich sprawozdaniach PZU SA. Biuro prasowe Ministerstwa Finansów przekazało gazecie, że zaplanowana na przyszły rok kwota jest zgodna z zapotrzebowaniem resortu rolnictwa. Krzysztof Mrówka jest zdania, że jeżeli kwota 850 mln zł zostanie zatwierdzona w budżecie, możliwe będzie zaspokojenie potrzeb ubezpieczeniowych rolników w znacznie większym stopniu. Szczególnie że w związku z coraz częściej występującymi anomaliami pogodowymi, które bezpośrednio dotykają produkcji rolnej, zwiększa się świadomość rolników oraz ich potrzeba zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym.

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 2 września, Łukasz Wilkowicz „Państwo dosypie więcej pieniędzy do rolniczych polis”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58074,2…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)