Doradcy ubezpieczeniowi zrzeszają się we własnej organizacji

0
1112

1 stycznia rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych. PSRDU jest pierwszą w Polsce całkowicie niezależną organizacją aktywnie działającą na rzecz zawodu doradcy ubezpieczeniowego, która ma jednocześnie na celu ułatwienie klientom poszukującym ubezpieczenia znalezienie rekomendowanych profesjonalistów.

PSRDU zrzesza, kształci i wspiera profesjonalnych doradców ubezpieczeniowych. Daje im dostęp do bazy wiedzy w oparciu o zachowanie wszelkich standardów pracy oraz zasad etyki zawodowej. Celem organizacji jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia oraz poprawa wizerunku agenta ubezpieczeniowego.

– Naszą ideą było i jest stworzenie polskiej niezależnej organizacji skupiającej profesjonalistów z branży ubezpieczeniowej, niezależnie od reprezentowanej przez nich firmy. Stowarzyszenie jest miejscem, gdzie spotykają się najlepsi agenci w Polsce, którzy służą swoim klientom, działając według najsurowszych norm etycznych i w oparciu o wysoki poziom wiedzy, osiągając w ten sposób wzorcowe wyniki oraz maksymalną osobistą efektywność – mówi Paweł F. Skotnicki, prezes zarządu PSRDU.

Ideą przewodnią funkcjonowania Stowarzyszenia jest stworzenie grona, które poświęci się upowszechnianiu, wyznaczaniu i utrzymaniu wysokich standardów pracy oraz profesjonalnego podejścia do sprzedaży ubezpieczeń na życie.

– Zależy nam na takim kształceniu specjalistów w dziedzinie finansów i ubezpieczeń, które pozwoli im na pełne wykorzystanie możliwości rozwoju zawodowego, zdobywanie nowych kwalifikacji oraz osiąganie ponadprzeciętnych wyników sprzedażowych, przy jednoczesnym priorytetowym podejściu do etyki zawodowej – wyjaśnia Katarzyna Pilczuk, członek zarządu PSRDU.

Patronem medialnym organizacji jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

(AM, źródło: PSRDU)