EIB: Jaki powinien być zakres ubezpieczenia grupowego dla pracowników z Ukrainy?

0
156

Ubezpieczenia grupowe mogą być nieocenionym wsparciem w adaptacji uchodźców z Ukrainy i zdaniem EIB powinny uwzględniać możliwość dopisania członków rodziny do polisy, zabezpieczenie dochodu w razie utraty zdolności do pracy oraz assistance domowy. Polisą grupową można objąć także osoby zatrudniane na umowy cywilnoprawne.

– W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z typowymi emigrantami zarobkowymi, w dużej mierze mężczyznami. Grupa wchodząca teraz na nasz rynek to w zdecydowanej większości kobiety. Część z nich to także osoby o unikatowych specjalistycznych zdolnościach. Stworzenie im odpowiednich warunków, pozwalających na pełne wykorzystanie potencjału, będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym dla pracodawców. Ważnym elementem adaptacji może okazać się wsparcie zapewniane przez pracownicze ubezpieczenia grupowe. Na szczęście większość ubezpieczycieli jest przygotowana. Z racji długoletniej obecności Ukraińców na naszym rynku już od dawna zapewniają materiały w ich języku oraz mają wypracowane metody kalkulacji ryzyka i atrakcyjnej składki. Część posiada nawet infolinie w języku ukraińskim. Kluczem do sukcesu jest więc obecnie dobór zakresu polisy – zauważa Tomasz Kaniewski, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie EIB.

Nowi pracownicy ukraińscy mają częściowo odmienne potrzeby niż obecni dotychczas na rynku. Kluczowe dla nich będzie przede wszystkim wsparcie bieżące, codzienne. Zdecydowana większość osób, które od wybuchu wojny przybyły do Polski, to rodzice z dziećmi, a także seniorzy. Dlatego niezwykle istotnym dla nich jest możliwość dopisania dzieci i rodziców do polisy, co zapewni dostęp do prywatnej opieki medycznej, wsparcie finansowe na wypadek ciężkiego zachorowania, świadczenia szpitalne czy opiekę pielęgniarską w domu.

W ocenie EIB pracodawcy, tworząc program ochrony z myślą o pracownikach z Ukrainy, powinni zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie dochodu w razie niezdolności do pracy i ustawić odpowiednio wysoki limit sumy gwarancyjnej. Ten element ubezpieczeń na życie jest szczególnie ważny dla osób, które nagle muszą funkcjonować w nowym otoczeniu, gdzie dopiero tworzą więź z lokalną społecznością.

Trzecim najważniejszym obecnie punktem ubezpieczeniowych benefitów pracowniczych dla pracowników z Ukrainy są wszelkiego rodzaju świadczenia pomocowe typu assistance czy concierge.

– Pracodawcy powinni też zwrócić uwagę, że ochrona polis grupowych nie jest ograniczona do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dodatkowe ubezpieczenie można zapewnić również osobom zatrudnionym na umowę zlecenie czy o dzieło. Biorąc pod uwagę, że część pracowników będzie chciało podjąć pracę tylko czasowo, do zakończenia wojny i powrotu do Ukrainy, to niektórzy pracodawcy mogą zdecydować się właśnie na taką formę zatrudnienia. Owszem, objęcie tych osób ochroną wymaga dodatkowych zapisów w umowie ubezpieczenia, ale jest to możliwe. Zakładam też, że ubezpieczyciele będą w tej kwestii teraz bardziej elastyczni niż wcześniej – dodaje Tomasz Kaniewski.

(AM, źródło: Brandscope)