Ekspert krytycznie o ubezpieczeniowych postulatach Rzecznika Finansowego

0
547

Zdaniem prof. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczeniowe postulaty zgłoszone przez Rzecznika Finansowego w związku z epidemią koronawirusa nie zasługują na poparcie.

W opinii zamieszczonej na łamach „Rzeczpospolitej” ekspert uznał za najgorszy pomysł zgłoszoną przez Rzecznika propozycję wprowadzenia możliwości zawieszenia poboru przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opłaty karnej za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zdaniem prof. Orlickiego wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby doprowadzić do utraty budowanej przez lata etyki ubezpieczeniowej, która zakłada, że niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego jest przejawem nieodpowiedzialności, braku troski o los poszkodowanych i żerowaniem na uczciwych posiadaczach pojazdów. Ponadto brak sankcji mógłby doprowadzić do finansowej ruiny posiadacza pojazdu w razie wypadku z poważnymi skutkami. Ekspert krytycznie odniósł się też do pomysłu rozszerzenia możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu, uznając, że cześć pojazdów i tak byłaby użytkowana oraz powodowałaby wypadki. A te nie miałyby pokrycia w zapłaconej składce. Prof. Orlickiemu nie podoba się też postulat dotyczący prolongaty składek. Wskazał, że skoro od zakładów wymaga się rzetelnych i terminowych wypłat świadczeń oraz uczciwego rozliczania się z agentami i brokerami, to należy zadbać o terminowy dopływ środków tworzących fundusz ubezpieczeniowy.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 2 kwietnia, „Koronawirus. Marcin Orlicki – niech polskie ubezpieczenia pozostaną zdrowe”:

https://www.rp.pl/…

 (AM, źródło: „Rzeczpospolita”)