Ergo Hestia: Pandemia zmienia system wartości

0
286

Z badania systemu wartości i stylu życia Polaków przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia przy współpracy z Ergo Hestią wynika, że jedną z najistotniejszych wartości w życiu ankietowanych jest bezpieczeństwo finansowe. Takiej odpowiedzi udzieliło 55% respondentów. Dla 43% wartość ta stała się istotniejsza w ostatnim półroczu.

– Pandemia uświadomiła nam, że posiadanie rodziny, pracy czy dobrego zdrowia nie jest tak oczywiste, jak nam się wydawało. Powoduje to, że bardziej te wartości doceniamy i staramy się chronić to, co mamy. Zwrot w kierunku odpowiedzialności i myślenia przyszłościowego jest wyraźny, co ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji finansowych, w tym również tych dotyczących ubezpieczeń na życie – komentuje Sylwester Poniewierski, ekspert ds. ubezpieczeń na życie Ergo Hestii.

Wśród najpoważniejszych obaw ankietowanych najwyżej uplasowały się poważna choroba (70% wskazań), utrata pracy i brak środków do życia (63%). Z kolei poczucie bezpieczeństwa zapewnia badanym posiadanie rodziny i bliskich (67%). Na drugim miejscu wymieniamy brak problemów zdrowotnych (63%) oraz oszczędności i zatrudnienie (51%).

49% respondentów uznało, że w związku z pandemią ich sytuacja finansowa zmieniła się. 41% oceniło, że się pogorszyła, a 7% przyznało, że skorzystało finansowo na pandemii. 35% deklaruje, że sytuacja ich znajomych pogorszyła się, 39% – nie uległa zmianie, a 22% stwierdziło, że wśród znajomych dostrzega zróżnicowany wpływ pandemii na stan finansów. 5% ankietowanych widzi w najbliższym otoczeniu polepszenie.

Pogorszenie sytuacji finansowej podczas pandemii odczuło wiele osób, podobną sytuację obserwujemy również wśród znajomych. Taka sytuacja w tych niepewnych czasach zmusza nas do dużo ostrożniejszego podejścia do finansów osobistych i rozważań, czy nie przeznaczyć części tych środków na dodatkowe zabezpieczenie siebie i swoich bliskich na wiele niespodziewanych sytuacji, z którymi bez dodatkowej pomocy finansowej możemy sobie nie poradzić – dodaje Sylwester Poniewierski.

Badanie systemu wartości i stylu życia pokazuje, że w porównaniu do okresu przed pandemią 60% badanych częściej myśli o przyszłości i stara się ją zabezpieczyć.

– Zakup polisy na życie nabrał podwójnego znaczenia. Po pierwsze w sposób realny zabezpiecza nas i naszą rodzinę w razie wypadku, poważnej choroby czy śmierci. Po drugie daje nam poczucie, że to my podejmujemy decyzje dotyczące przyszłości i że jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze. W tak niestabilnych, nieprzewidywalnych czasach ubezpieczenie na życie wzmacnia więc nasze poczucie sprawstwa i ogranicza poczucie bezradności, które wdziera się w naszą codzienność – mówi ekspert Ergo Hestii.

Respondenci decydują się na zakup ubezpieczenia przede wszystkim, by zabezpieczyć finansowo siebie w przypadku poważnego zachorowania i rodzinę na wypadek swojej śmierci.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI we wrześniu 2020 r., na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku 18–65 lat.

Więcej na temat ubezpieczeniowych wyników badania: