Euler Hermes: Jak kultura wpływa na ryzyko braku płatności?

0
401

Ekonomiści Allianz i Euler Hermes zbadali związek między kulturą danego kraju (rozumianą jako akceptowany wzorzec społeczny) a brakiem płatności między firmami. Odkryli, że siła hierarchii socjalnej i społecznej jest istotnym czynnikiem związanym z brakiem płatności za należności – które częściej występują tam, gdzie społeczeństwo akceptuje i wręcz oczekuje władzy niebędącej efektem równego rozkładu wpływów.

Poznanie struktury władzy w kraju klienta może być pomocne w czasie kryzysu związanego z epidemią Covid-19, który przeradza się w kryzys płatniczy, ponieważ dążąc do ochrony kapitału obrotowego, firmy opóźniają płatności na rzecz dostawców. Eksperci są zgodni, że obecna sytuacja sprawia, że ryzyko braku płatności i upadłości firm znacząco rośnie. Dlatego firmy powinny poznać strukturalne wzorce płatności, które pomogą zastąpić nierzetelnych płatników dobrymi i powrócić na drogę wzrostu.

Ekonomiści Euler Hermes zbadali czynniki determinujące przypadki nieregulowania płatności objętych ubezpieczeniem należności. Wykorzystali do tego zawierającą ponad 7 milionów rekordów bazę danych. Postanowili zweryfikować hipotezę, że przypadki niewywiązania się z płatności częściej występują w krajach o wysokim wskaźniku odległości władzy (a więc małym wpływie mniejszości). Kraje o wysokiej odległości władzy kojarzone są ponadto z pewnym poziomem pobłażliwości odnośnie do zasad moralności obywatelskiej, niższym poziomem odpowiedzialności społecznej biznesu oraz niższą percepcją odpowiedzialności za pomoc innym.

Po zastosowaniu korekty pod kątem różnic w składzie poszczególnych sektorów eksperci potwierdzili, że importerzy znajdujący się w krajach, w których społeczeństwo akceptuje i oczekuje nierównej dystrybucji władzy (charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem dystansu władzy), odsetek braku płatności jest wyższy. Jeżeli przyjąć dystrybucję władzy (jej koncentrację – brak wpływu mniejszości) za wyznacznik nieregulowania płatności między firmami, wówczas lista krajów, na które należy zwracać szczególną uwagę podczas, obejmuje Malezję, Słowację, Gwatemalę, Panamę, Filipiny, Rosję, Rumunię, Serbię, Meksyk oraz Chiny. Na przeciwległym biegunie znajduje się dziesiątka krajów charakteryzujących się równą dystrybucją władzy (oraz niższym w związku z tym ryzykiem braku płatności). Są to: Austria, Izrael, Dania, Nowa Zelandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria oraz Niemcy.

Wnioski te są spójne z wcześniejszymi rezultatami badań dotyczącymi m.in. braku spłat kredytów hipotecznych oraz unikania podatków i potwierdzają rolę kultury narodowej – wzorca społecznego w różnicach zachowań związanych z nieregulowaniem płatności, występujących między poszczególnymi krajami.

(KS, źródło: Euler Hermes)