Europejskie Urzędy Nadzoru zacieśniają współpracę z ENISA

0
395

Europejskie Urzędy Nadzoru (ESAs) poinformowały o podpisaniu wielostronnego protokołu ustaleń w celu zacieśnienia współpracy i wymiany informacji z Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Protokół formalizuje toczące się dyskusje między ESAs a ENISA w celu wzmocnienia ich bliskiej współpracy w związku z dyrektywą w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa (NIS 2) i rozporządzeniem  w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA).

Protokół określa ramy współpracy i wymiany informacji na temat zadań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym:

  • wdrażania polityki,
  • zgłaszania incydentów,
  • nadzoru nad kluczowymi zewnętrznymi dostawcami technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Będzie również promować konwergencję regulacyjną, ułatwiać międzysektorowe uczenie się i budowanie zdolności w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz wymianę informacji na temat powstających technologii.

– Nowa umowa o współpracy, którą dziś podpisujemy, wzmocni współpracę między Europejskimi Urzędami Nadzoru a ENISA. Łącząc ESAs pracujące nad ryzykiem w cyberprzestrzeni w sektorze finansowym i ENISA jako unijną agencję ds. cyberbezpieczeństwa, wzmacniamy nasze zaangażowanie w ochronę systemu finansowego przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacji. W połączonym świecie ryzyko związane z ICT nie ogranicza się do jednego obszaru geograficznego lub sektorowego, co sprawia, że współpraca w tej dziedzinie ma kluczowe znaczenie. Ułatwiając ją i dzielenie się zasobami, zwiększamy naszą zdolność do wykrywania cyberzagrożeń i reagowania na nie – powiedziała Verena Ross, przewodnicząca Wspólnego Komitetu ESAs i przewodnicząca ESMA.

– Podpisany dziś protokół ustaleń świadczy o naszej gotowości do przyjęcia wspólnego i kompleksowego podejścia do cyberbezpieczeństwa zarówno na poziomie sektorowym, jak i horyzontalnym. Nasze wysiłki na rzecz wdrożenia i harmonizacji przepisów NIS2 i DORA, takich jak regulacje dotyczące zgłaszania incydentów, torują drogę do zintensyfikowania wysiłków na rzecz stworzenia solidnego mechanizmu cyberbezpieczeństwa w finansowych systemach ICT – podkreślił Juhan Lepassaar, dyrektor wykonawczy ENISA.

(AM, źródło: EIOPA)