PPK na razie nie podbiły serc pracowników

0
282

Około 600 tys. pracowników, których objął drugi i trzeci etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, zdecydowało się na dalsze uczestnictwo w systemie. To oznacza, że w PPK oszczędza obecnie około jednej czwartej uprawnionych – takie wnioski płyną z raportu Instytutu Emerytalnego (IE).

W opracowaniu „Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych w IV kwartale 2020 roku” przypomniano, że szacowana liczba uprawnionych do oszczędzania w PPK wynosiła 6,4 mln pracowników w podmiotach zatrudniających od 20 osób wzwyż. Według danych upublicznionych przez Komisję Nadzoru Finansowego, na dzień 30 czerwca 2020 r. w systemie oszczędzało 1,07 miliona osób, co przekładało się na współczynnik partycypacji na poziomie nieco poniżej 40%.

Na podstawie danych uzyskanych od pracodawców i instytucji finansowych uprawnionych do oferowania PPK Instytut szacuje, że po II i III etapie wdrażania Planów oszczędza w nich około 1,65 mln osób. To oznacza, że na pozostanie w systemie zgodziło się około 600 tys. z ok. 3,1 mln pracowników firm zatrudniających od 20 do 249 osób, czyli obecny poziom partycypacji waha się pomiędzy 24 a 26%.

Według aktualnych danych około 87 tys. podmiotów zatrudniających zawarło umowę o zarządzanie PPK. Autorzy raportu zastrzegają, że nie zrobili tego wszyscy pracodawcy. IE wskazuje również, że według jego informacji odnotowano niespodziewanie dużą liczbę firm zatrudniających, w których 100% zatrudnionych zrezygnowało z oszczędzania w PPK. Twórcy dokumentu zwrócili też uwagę, że w mniejszych przedsiębiorstwach poziom partycypacji w systemie jest niższy niż w większych firmach.

Zdaniem Instytutu Emerytalnego aktualny poziom uczestnictwa w PPK jest niezadawalający i potrzebne jest podjęcie skutecznych działań celem jego zwiększenia. Jednym z proponowanych posunięć jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej przez podmiot zatrudniający lub instytucję finansową. IE podkreśla, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem systemu można zaobserwować, iż takie działanie jest czynnikiem sprzyjającym wyższej partycypacji w PPK.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here