Frankowicze kontra ubezpieczyciele?

0
605

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kredytów walutowych może mieć wpływ na rynek ubezpieczeń. W jej efekcie kredytobiorcy mogą bowiem zyskać prawo do kwestionowania niektórych polis towarzyszących kredytom – zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” wyjaśnia, że chodzi o umowy ubezpieczenia, których zawarcie było jednym z często stosowanych warunków stawianych przez banki kredytobiorcom. Zakwestionowanie przez SN ważności umów kredytowych może także postawić pod znakiem zapytania ważność powiązanych z nimi polis życiowych. Czy jednak tak się stanie – trudno powiedzieć, gdyż takie umowy ubezpieczenia były zróżnicowane zarówno ze względu na formę (grupowe i indywidualne), jak i charakter ochrony (na wypadek śmierci czy też trwałej niezdolności do pracy albo utraty pracy). Anna Dąbrowska, główna specjalistka w Biurze Rzecznika Finansowego, wskazuje, że możliwość zakwestionowania umowy ubezpieczenia będzie zależała od dwóch czynników: rodzaju polisy i jej celu. Ekspertka zwraca uwagę, że jeśli wypłata świadczenia jest ściśle związana z umową kredytową i chroni przede wszystkim płynność jego spłaty, to może być czynnikiem powodującym nieważność. Z kolei Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że ubezpieczyciele nie mieli wpływu na konstrukcję umów walutowych kredytów hipotecznych tworzonych przez banki. Przyznaje, że wprawdzie polisy były zawierane wraz z umową kredytową, ale wciąż są to dwa odrębne byty, przez co unieważnienie pierwszej z umów nie oznacza automatycznego unieważnienia drugiej. Gdyby tak się stało, pojawiłby się problem ze świadczeniami, które już zostały wypłacone z takich polis. Według adwokat Katarzyny Pytel, wpływ uchwały SN na towarzyszące kredytom ubezpieczenia na życie będzie raczej minimalny.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 12 kwietnia, Inga Stawicka „Frankowy znak zapytania dla ubezpieczycieli”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57925,12-k…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)