Nowości od KUKE dla eksporterów

0
163

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zaoferowała kolejny zestaw instrumentów wsparcia dla eksporterów z gwarancją skarbu państwa. Nowe produkty pomogą m.in. pozyskać w bankach i firmach faktoringowych dodatkowe środki na finansowanie rozwoju oraz zagranicznej ekspansji.

Jedną z nowości jest gwarancja płatnicza, dzięki której eksporter zabezpiecza terminową spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców niezależnie od tego, czy jest to krajowy czy zagraniczny podmiot.

– Tego typu gwarancje płatnicze dają polskiemu eksporterowi możliwości uzyskania korzystnych warunków płatności, np. długiego kredytu kupieckiego, dzięki czemu obniża swoje koszty, natomiast dostawca ma pewność otrzymania zapłaty za przesłane komponenty czy materiały, ponieważ gwarancja zapewnia najwyższe bezpieczeństwo obrotu. Z gwarancją KUKE polska firma zyskuje doskonałe narzędzie do negocjowania dostaw na lepszych warunkach finansowych z krajowymi, jak i zagranicznymi partnerami. Jeśli ten ostatni preferuje jednak gwarancję znanego sobie lokalnego banku, to KUKE może regwarantować takie transakcje, zabezpieczając zobowiązanie eksportera. Doświadczenia z okresu pandemii polskich firm, które u zagranicznych dostawców musiały zabiegać o części do produkcji, pokazują przydatność instrumentów pozwalających zachować płynność i pewność dostaw. Z powodu kryzysu wielu poddostawców straciło limity kredytowe na polskie firmy w ramach swoich umów ubezpieczenia należności. Dzięki temu rozwiązaniu polscy eksporterzy są w stanie takie limity sami odtworzyć i osiągnąć podobny efekt – tłumaczy Krzysztof Kwaterski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Kolejnym nowym instrumentem jest gwarancja spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw produkcji przeznaczonej na eksport. Zabezpiecza ona spłatę zobowiązań eksportera wobec instytucji finansujących faktury wystawiane przez dostawców eksportera.

– Naszemu eksporterowi znacząco poprawia to płynność poprzez wydłużenie terminu spłaty zobowiązań, gdy za wystawioną z 14-dniowym terminem płatności fakturę zapłaci instytucja finansowa, a eksporter ureguluje mu tę kwotę np. po 60 dniach. Zakładamy, że jako instytucje finansujące najczęściej będą się tu pojawiać firmy faktoringowe, które gwarancje KUKE mogą wykorzystać do zabezpieczenia finansowania pozyskanego dla siebie z banków. A eksporter może w ten sposób wydłużać spłatę zobowiązania wobec swoich dostawców, czy to krajowych czy zagranicznych – wskazuje Krzysztof Kwaterski.

Klienci KUKE korzystali dotychczas z innego rodzaju gwarancji, które dotyczyły spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe. Ich konstrukcja została jednak zmieniona w taki sposób, by mogły one objąć praktycznie całość środków obrotowych eksportera, a nie tylko tych służących finansowaniu konkretnego kontraktu. W efekcie powstało rozwiązanie wspierające uzyskanie w banku tak często wykorzystywanych przez firmy na co dzień kredytów obrotowych, jak i umożliwiające bezproblemowe zwiększenie już istniejących limitów.

– Tworząc tę ofertę gwarancji, chcieliśmy upiec kilka pieczeni na jedynym ogniu. Eksporter dostaje do ręki narzędzie do wzmocnienia relacji z dostawcami i otrzymania od nich lepszych warunków płatności. W relacjach z bankami czy firmami faktoringowymi uzyskuje możliwość znacznego zwiększenia kwoty dostępnego finansowania. Gwarancje KUKE obniżają bowiem o 80 proc. wykorzystanie limitu bankowego przyznanego eksporterowi. A patrząc z drugiej strony, to bank może zwiększyć swoje zaangażowanie w finansowanie eksportera aż pięciokrotnie, korzystając z gwarancji lub regwarancji KUKE, i tym samym poprawić swoją dochodowość z relacji z klientem. W skali całej gospodarki oznacza to efektywniejsze wykorzystanie kapitałów banków i wzmocnienie polskich eksporterów i ich potencjału na międzynarodowych rynkach – wyjaśnia Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Z systemu wsparcia eksporterów, w tym i z gwarancji płatniczych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykażą, że w ciągu co najmniej trzech z pięciu ostatnich lat wpływy ze sprzedaży zagranicznej stanowiły średnio co najmniej 20% łącznych przychodów. Początkujący eksporterzy będą musieli w pierwszych trzech latach wykazywać taki udział eksportu w sprzedaży. Istnieje też możliwość uzyskania gwarancji dla zabezpieczenia finansowania i dostaw dla konkretnego kontraktu eksportowego.

KUKE ocenia wiarygodność przedsiębiorstwa i przyznaje mu limit, do którego wysokości będą mogły być wystawiane wszystkie trzy rodzaje gwarancji. Limit będzie ustalany na okres jednego roku, po którym nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów. Wszystkie trzy rodzaje gwarancji pokrywają do 80% zobowiązań eksportera, a okres spłaty zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami nie może przekraczać 719 dni.

Nowej ofercie towarzyszy uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem gwarancji, a cała dokumentacja ogranicza się do umowy generalnej lub indywidualnej podpisywanej z eksporterem.

(AM, źródło: KUKE)