S&P: Rynki życiowe Azji i Pacyfiku stabilne

0
440

Perspektywa dla większości rynków ubezpieczeń na życie w regionie Azji i Pacyfiku jest stabilna – ocenia S&P Ratings w najnowszym raporcie.

Chociaż region składa się z różnorodnych rynków życiowych, na różnych etapach rozwoju, S&P dostrzega wspólne czynniki pozytywne wspierające profile kredytowe ubezpieczycieli na życie – podaje Asia Insurance Review. Te czynniki to silny potencjał długoterminowego wzrostu przy dalszym wzroście gospodarczym i wzmocnione regulacje dotyczące wymogów wypłacalności, zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego. Z drugiej strony S&P postrzega istniejące niestabilne warunki inwestowania jako czynnik ryzyka dla finansowych profili ubezpieczycieli z Azji i Pacyfiku.

Niemniej jednak poziom niepewności jest wciąż dużo niższy od tego z czasu globalnego kryzysu finansowego 2008–2009 i dla wielu ubezpieczycieli wnioski wyciągnięte z kryzysu i zastosowanie bardziej wyrafinowanych praktyk zarządzania ryzykiem powinny złagodzić skutki chwiejności rynku finansowego.

Tymczasem płytki rynek inwestycyjny i brak aktywów o dłuższym terminie zapadalności odpowiadających długoterminowym zobowiązaniom nadal stanowi problem dla zarządzania aktywami i zobowiązaniami na większości rynków azjatyckich, łącznie z japońskim. Zdaniem S&P ryzyko stóp procentowych wynikające z przedłużającego się niedopasowania aktywów i zobowiązań stanowi największe ryzyko dla kapitalizacji wielu ubezpieczycieli w regionie.

W odpowiedzi na rosnącą presję inflacyjną wiele banków centralnych regionu podnosi stopy procentowe. Wyższe stopy procentowe mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne implikacje dla ubezpieczycieli na życie. Na rynkach takich jak Japonia, Korea i Tajwan, gdzie ujemne spready obciążały rentowność ubezpieczycieli na życie, wyższe stopy procentowe zawężą spready i poprawią ich zarobki.

Jednocześnie wzrost stóp procentowych może wywołać wzrost liczby zamknięć i wykupów wartości polis o stałym oprocentowaniu, których popularność wzrosła gwałtownie w ostatnich latach, stwarzając ubezpieczycielom życiowym problemy z płynnością.

AC