Generali: Dwa ubezpieczenia z Orderami Finansowymi

0
407

Redakcja „Home & Market” wyróżniła Orderami Finansowymi ubezpieczenia: Generali, z myślą o życiu Plus i Generali, z myślą o podróży.

W ubezpieczeniu Generali, z myślą o życiu Plus redakcja „Home & Market” doceniła możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony do potrzeb poszczególnych grup klientów poprzez wybór gotowych umów i rozszerzenie ich o umowy dodatkowe. Single mają możliwość zawarcia ubezpieczenia z wysoką ochroną dla siebie, rodziny – ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem. Seniorzy natomiast mogą otrzymać bezterminową ochronę. Klienci mogą również podwyższyć sumę ubezpieczenia w wybranych umowach, zależnie od potrzeb.

– Obserwujemy, że nasi klienci cenią sobie indywidualne podejście i chętnie korzystają z 29 dostępnych umów dodatkowych. Ok. 40% klientów, którzy dotychczas zdecydowali się na ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu Plus, wybrało umowy dodatkowe, wykraczające poza gotowe pakiety – mówi Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali Życie.

Nagrodę otrzymała również polisa Generali, z myślą o podróży. W ubezpieczeniu tym klient może wybrać wysokie sumy ubezpieczenia, nawet do 1,2 mln zł. W zależności od powodu podróży klienci mogą wybrać zakres ubezpieczenia od ryzyk, których najbardziej się obawiają, np. narciarze mogą wybrać pakiet assistance exclusive, który zapewnia im m.in. świadczenie, gdy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych zamknięte zostaną trasy narciarskie. 

– Tworząc nasze ubezpieczenia, zawsze staramy się, aby stanowiły realną ochronę i dawały faktyczną pomoc w sytuacjach, w których klienci tego potrzebują. Cały czas je zmieniamy i dostosowujemy do zmieniających się oczekiwań rynku. Wszystkie te działania podejmujemy z myślą o klientach, aby stać się dla nich partnerem na całe życie. Bardzo cieszę się, że redakcja „Home & Marke”t to dostrzegła i doceniła – mówi Arkadiusz Wiśniewski.

(AM, źródło: Generali)