Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży

0
930

Podróżowanie zapewnia emocje, ale zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo starannie zaplanowanego urlopu nie można pojechać na wakacje ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Nagłe zachorowanie dziecka, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów i wiele innych zdarzeń losowych potrafią skutecznie pokrzyżować plany. Niepewność ta nasiliła się jeszcze w czasie pandemii.

Generali chce pomagać klientom jak również agentom w takiej sytuacji, dlatego wprowadziło nowe ubezpieczenie turystyczne pozwalające ograniczyć skutki finansowe związane z anulowaniem lub przerwaniem podróży – ubezpieczenie „Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży”.

W ramach podstawowego zakresu produktu ochroną obejmujemy najczęściej występującą przyczynę rezygnacji z podróży, czyli nagłe zachorowanie. W odniesieniu do ubezpieczonego oraz do współuczestnika podróży nie jest wymagane, aby był również hospitalizowany. Oznacza to, że uwzględnia się każdy stan, który nie rokuje wyzdrowienia do dnia rozpoczęcia podróży i w efekcie może spowodować jej odwołanie.

W zgłoszeniach najczęstszymi przyczynami odwołania podróży są zachorowania na: anginę, grypę, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, ospę, zapalenie ucha. W takiej sytuacji ważne jest, aby klient posiadał dokument, wystawiony przez lekarza podczas wizyty, który potwierdza diagnozę wraz z informacją, od kiedy wystąpiły objawy. Funkcję tę spełni również zwolnienie lekarskie, na którym podany jest szacunkowy czas leczenia, lub zaświadczenie od lekarza potwierdzające przeciwwskazania do podróży.

Nagłe zachorowanie czy nieszczęśliwy wypadek nie są jedynymi przyczynami, które uprawniają klienta do ubiegania się o zwrot kosztów niewykorzystanego wyjazdu. Są nimi również m.in. zdarzenia losowe w miejscu zamieszkania albo związane np. z ciążą czy kradzieżą dokumentów niezbędnych do wyjazdu.

Klient może rozszerzyć ochronę o zachorowanie na Covid-19, co jest obecnie ważne dla wielu osób, szczególnie przy utrzymującej się wysokiej liczbie zachorowań. Dodatkowo jest możliwość rozszerzenia umowy o zapisy uwzględniające zaostrzenie chorób przewlekłych.

Nowe ubezpieczenie zawiera także wiele dodatkowych elementów, które są korzystne zarówno dla klienta, jak i dla agenta ubezpieczeniowego. Przede wszystkim jest to produkt samodzielny, co oznacza, że jest sprzedawany osobno i niezależnie od podstawowego produktu turystycznego. Daje zarówno klientom, jak i pośrednikom większą elastyczność w wyborze ofert.

Możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia zarówno w przypadku podróży zagranicznych, jak i przysłowiowych wczasów nad polskim morzem czy innych wyjazdów w Polsce.

Ubezpieczenie to nie zawiera franszyz ani udziałów własnych w szkodzie i w przypadku rezygnacji z podróży klient może otrzymać zwrot nawet do 100% poniesionych udokumentowanych kosztów. Maksymalna suma ubezpieczenia może wynieść nawet 30 tys. zł na osobę.

Na jednej umowie ubezpieczenia można zawrzeć kilka umów związanych z podróżą, jak np. umowę rezerwacji noclegów, biletów lotniczych oraz wynajmu auta, pod warunkiem że wszystkie te umowy zostały zakupione czy zarezerwowane tego samego dnia.

Klient może ubezpieczyć również podróż organizowaną samodzielnie. Co warte podkreślenia, ochroną obejmujemy również umowy rezerwacyjne, które są zawierane na zagranicznych stronach internetowych; nie ma także wymogu, aby organizator czy przewoźnik miał siedzibę czy przedstawicielstwo w Polsce. Szeroki katalog umów rezerwacyjnych, np. czarter jachtu, wynajem auta, bilet na wydarzenie kulturalne, jakie można ubezpieczyć, daje agentowi większe możliwości dobrania ubezpieczenia do aktualnych potrzeb klienta.

Damian Oleszczuk

Generali Polska


  • Produkt sprzedawany samodzielnie, niezależnie od podstawowego produktu turystycznego
  • Oferta umożliwia rozszerzenie zakresu o zachorowanie na Covid-19 oraz o zaostrzenie choroby przewlekłej
  • Maksymalna suma ubezpieczenia do 30 tys. zł na osobę