Generalnie mamy silne wsparcie reasekuratora i apetyt na składkę

0
1648

Generali Życie rozpoczęło bieżący rok od spotkania ze swoimi kluczowymi partnerami z kanału brokerskiego, organizując całodniową konferencję w hotelu Windsor w Jachrance niedaleko Warszawy. To pierwsze takie spotkanie od dwóch lat.

Zaproszonych gości przywitali Michał Świderski, członek zarządu, i Paweł Menkiewicz, dyrektor zarządzający. Obecny był również prezes zarządu Roger Hodgkiss. Event prowadziła Aleksandra Kuśmierczyk, dyrektorka Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Generali, związana z firmą od ponad 12 lat.

Rok 2022 pełen życiowych wyzwań

Ubiegły rok był dla całego rynku życiowego wyzwaniem. Ubezpieczyciele zanotowali zwiększoną liczbę poważnych zachorowań, hospitalizacji i zgonów, które były skutkiem zaciągniętego w czasie pandemii długu zdrowotnego.

Aleksandra Kuśmierczyk (Generali)

W czasach niepewności dobrze jest mieć stabilnego partnera, jakim jest działające od ponad 190 lat Generali. Nasza firma wyrosła z ubezpieczeń życiowych i będzie w nie mocno inwestować również w Polsce – mówił brokerom Michał Świderski. Przypomniał też strategiczne hasło całej grupy Generali „Lifetime Partner”. – Stawiamy na długofalowe partnerstwo, zarówno niosąc wartość klientom, jak i współpracując z pośrednikami.

Michał Świderski mówił też o zmieniających się oczekiwaniach klientów, którzy potrzebują natychmiastowej obsługi we wszystkich punktach kontaktu. – Będziemy rozwijać wraz z pośrednikami doradztwo w modelu phigital, co oznacza wykorzystanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w połączeniu z osobistymi relacjami.

Celem rentowność i adekwatna ochrona

Paweł Menkiewicz podsumował wyniki sprzedażowe Generali Życie w 2022 r. Ubezpieczyciel zebrał łącznie 980 mln zł składki, z czego większość stanowił przypis z produktów ze składką regularną. Omówił też zmiany organizacyjne, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu miesiącach: – Wspólnie z państwem prowadziliśmy prace nad zwiększeniem rentowności portfela. Bardzo dziękujemy za zrozumienie oraz wszystkie uwagi, dzięki którym możemy teraz działać sprawniej.

Obecnie aktywne programy ubezpieczeniowe ma w Generali 130 brokerów. Największy z programów obejmuje 14 tys. pracowników. 300 programów opartych jest na krotnościach wynagrodzeń. Paweł Menkiewicz zapowiedział, że w 2023 r. Generali będzie koncentrować się na rozwoju biznesu grupowego w kanale brokerskim, a także poprawie partycypacji w istniejących programach oraz dalszym rozwoju narzędzi cyfrowych. Zapowiedział, że jesienią oferta zostanie poszerzona o produkt zdrowotny.

Co Generali planuje w 2023 r.?

W kolejnej części spotkania o szansach i kierunkach rozwoju ubezpieczeń grupowych w Generali mówili Aleksandra Kuśmierczyk i Jan Pelc.

Celem na najbliższy rok jest zwiększenie udziału Generali w pozyskiwaniu nowego biznesu w kanale brokerskim. Będziemy kontynuować współpracę broker – Generali, opartą na transparentności danych, argumentach, komunikacji i dzieleniu się wiedzą. Natomiast w pracy na portfelu planujemy skupić się na indeksacji składek i sum ubezpieczenia oraz dosprzedaży nowych ryzyk w funkcjonujących programach – mówiła Aleksandra Kuśmierczyk.

Wśród nowości znalazło się m.in. ubezpieczenie lekowe przygotowane wspólnie z firmą Epruf. Eksperci zwrócili uwagę, że w czasie pandemii szkodowość w ubezpieczeniach na życie wzrosła o ponad 60%. Ograniczony dostęp do leczenia wywołał dług medyczny. Zanotowano natomiast mniejszą liczbę urodzin dzieci.

Obok trendów społecznych omówiono również trendy regulacyjne.

Najważniejsze jest systematycznie zwiększane zabezpieczenie głównego ubezpieczonego, żeby polisa dawała realną ochronę w sytuacji jego śmierci czy choroby – mówiła Aleksandra Kuśmierczyk. – Dzięki państwa doradztwu klienci korporacyjni są lepiej zabezpieczeni – dodała.

Jan Pelc zwrócił uwagę, że z 70 ryzyk dostępnych w ofercie Generali Życie brokerzy wykorzystują najczęściej 10–15, tych najistotniejszych z punktu widzenia zabezpieczenia pracownika. To bardzo dobry trend.

Dla chętnych pozostaje jeszcze wiele opcji przemodelowania zakresów z korzyścią dla ubezpieczonych – podsumował swoje wystąpienie Jan Pelc, zapraszając brokerów do jeszcze ściślejszej współpracy.

Grupa MAK i WTW mistrzami innowacyjności i digitalizacji procesów

Filip Przydróżny, dyrektor Departamentu Obsługi Klienta i Procesów Ubezpieczeniowych, przybliżył brokerom cyfrowe narzędzia wykorzystywane w procesie obsługi ubezpieczeń grupowych oraz zaprezentował plany ich dalszego udoskonalenia. W grudniu 2022 r. aż 94% ubezpieczonych w nowych umowach wybrało e-deklarację jako formę przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. 75% klientów umów korporacyjnych wybrało konto klienta do zmian podstawowych danych, w tym zmiany uposażonego.

W planach Generali jest wprowadzenie kolejnych usprawnień, które pozwolą zbliżyć się do 100% bezpapierowej obsługi ubezpieczających i ubezpieczonych w portfelu umów grupowych na życie – powiedział Filip Przydróżny.

Generali przyznało też dwa specjalne wyróżnienia dla brokerów szczególnie zaangażowanych w proces cyfryzacji ubezpieczeń grupowych.

Tytuł „Mistrz Innowacyjności” oraz „Mistrz Digitalizacji” otrzymały firmy brokerskie MAK Ubezpieczenia i WTW.

15 tys. zgłoszeń miesięcznie

Dane dotyczące wypłaty świadczeń z ubezpieczeń grupowych zaprezentowała Barbara Kwiatkowska-Agaciak. W 2022 r. Generali zanotowało prawie 240 tys. zgłoszeń i wypłaciło blisko 325 mln zł.

W każdym miesiącu obsługujemy ponad 15 tys. zgłoszeń. W minionym roku zauważyliśmy spadek liczby zgonów, istotnie wzrosły natomiast zgłoszenia medyczne i wypadkowe. Żeby proces wypłaty był jeszcze szybszy, planujemy dalszy rozwój elektronicznego konta szkody.

Zamierzamy wykorzystać chatbota oraz możliwości samodzielnego ładowania dokumentów i automatycznego analizowania ich treści przez system, dzięki czemu decyzja i wypłata będą kwestią minut w przypadku prostszych zdarzeń ubezpieczeniowych – podsumowała Barbara Kwiatkowska-Agaciak.

Rok pod znakiem deglobalizacji

Brokerzy mieli również możliwość posłuchania o krajobrazie gospodarczym 2023 r., o którym mówił Piotr Minkina, dyrektor ds. analiz i strategii inwestycyjnych w Generali Investments TFI.

Oczekujemy łagodnej recesji globalnej i szybszego opanowania inflacji w Stanach Zjednoczonych – podsumował ekspert.

Natomiast Jolanta Nowak i Michał Starzyński przypomnieli brokerom o autozapisie do pracowniczych planów kapitałowych i zadeklarowali wsparcie edukacyjne dla pracodawców w tym zakresie.

Bardzo emocjonującym dla brokerów punktem programu było wystąpienie Liliany Zużewicz-Masny, dyrektorki Departamentu Zarządzania Projektami i Wsparcia Procesów, dotyczące specyfiki pracy i obsługi przedstawicieli z pokolenia Z.

Natomiast Justyna Szafraniec, dyrektorka ds. PR w Generali Polska, zaprezentowała społeczne zaangażowanie firmy. Generali to nie tylko komercyjny biznes. Działa na całym świecie jako odpowiedzialny ubezpieczyciel, inwestor, pracodawca i obywatel korporacyjny. W ramach globalnej inicjatywy Human Safety Net wspiera rodziny z dziećmi i uchodźców.

Generali dziękuje brokerom

Część oficjalną spotkania zamknął prezes Roger Hodgkiss, dziękując za dobre wyniki wypracowane w 2022 r. oraz wspólnie spędzony czas.

Dziękujemy za wszystko. Pamiętajcie, że dla was chcemy każdego dnia być coraz lepsi – podsumował.

Wieczorem goście bawili się, nawiązując do tradycji weneckiego karnawału. Magiczny klimat wieczoru uświetnił też występ iluzjonisty.

Aleksandra E. Wysocka


ZDANIEM BROKERA

W cyfryzacji programów grupowych wiele pozostaje do zrobienia

W ciągu ostatnich trzech lat bardzo wiele się wydarzyło w obszarze cyfryzacji programów ubezpieczeniowych dla pracowników. Porównując jednak rozwiązania funkcjonujące na rynku polskim z tymi z rynków zachodnich, a w szczególności z rynkiem amerykańskim, to wciąż widać bardzo dużą lukę. Kiedy pracownicy wykonywali pracę zdalną w trakcie lockdownu, ubezpieczyciele udostępnili im narzędzia pozwalające na przystąpienie do ubezpieczenia bez podpisywania papierowej deklaracji. To krok w bardzo dobrym kierunku. Pewne bariery wciąż jednak pozostały. Niektóre z nich wynikają z przepisów prawa pracy.

Nadal większość pracodawców administrujących polisami w przypadku chociażby zmiany wysokości składek, co jest teraz nagminne z powodu wzrostu szkodowości, długu zdrowotnego czy wysokiej inflacji, wciąż wymaga od pracownika papierowej zgody na potrącenie składki z wynagrodzenia. Prawo pracy mówi o pisemnej formie takiej zgody, co wciąż najczęściej jest interpretowane jako forma papierowa. Technologia pozwala więc na wymianę informacji między ubezpieczycielem a pracodawcą, jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Osobną kwestią są problemy związane z programami zdrowotnymi, w których portale obsługowe spopularyzowały się wcześniej niż w programach ubezpieczeń na życie. Tutaj przy zmianie dostawcy programu niemożliwe jest przeniesienie historii medycznej do nowego narzędzia.

Cezary Jaźnicki
dyrektor Pionu Ubezpieczeń Osobowych
Willis Towers Watson Polska


Ubezpieczyciele powinni postawić na rozwój funkcji samoobsługowych

Większość dostawców życiowych i zdrowotnych oferuje portale, które pozwalają zdalnie przystąpić do programu ubezpieczeniowego oraz zarządzać programem na poziomie pracodawcy.

Narzędzia różnią się między sobą poziomem zawansowania i szczelnością, jednak nieliczne pozwalają samemu ubezpieczonemu na pełną obsługę swojego konta, począwszy od zmiany danych adresowych, wprowadzenia uposażonego, wydruku certyfikatu, zgłoszenia roszczenia, aż po wybór dodatkowych możliwości ochrony. Tak więc w zakresie obsługi widzę dużo obszarów do rozwoju. Niektórzy ubezpieczyciele są tutaj bardziej zaawansowani, inni pozostają nieco w tyle.

Agnieszka Porębska
broker ubezpieczeniowy
Willis Towers Watson Polska