MAK cyfryzuje obsługę ubezpieczeń grupowych od ponad dziesięciu lat

0
1366

Firma MAK Ubezpieczenia jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm brokerskich na rynku benefitów pracowniczych i jedynym podmiotem, który stosuje model pełnego outsourcingu programów grupowego ubezpieczenia na życie oraz opieki medycznej.

Przygoda z narzędziami do sprzedaży i obsługi programów grupowych trwa w MAK Ubezpieczenia już od wielu lat. Pierwszy duży program z użyciem naszej autorskiej aplikacji wdrożyliśmy z Wojciechem Semmerlingiem w TP SA (obecnie Orange Polska SA) w 2012 r., a więc już 11 lat temu. Nasza aplikacja była dość zaawansowana, jednak proces wciąż wymagał wydrukowania papierowej deklaracji, którą trzeba było podpisać i odesłać. Proste rejestratory wspomagające pracę osób obsługujących programy w zakładach pracy powstały jeszcze wcześniej.

W ostatnich latach nastąpiło wielkie przyśpieszenie. W 2017 r. zmieniły się przepisy Kodeksu cywilnego określające definicję dokumentu. Zmiana ta stała się kamieniem milowym w cyfryzacji procesu ubezpieczeń grupowych. Zorganizowaliśmy kilka spotkań z zakładami ubezpieczeń. Odzew był różny, ale m.in. w Generali trafiliśmy na podatny grunt. Zarówno ówczesny zarząd, jak i dział prawny dał zielone światło dla tego pionierskiego projektu. Okazało się, że tak naprawdę największe blokady dla stworzenia czysto cyfrowego procesu są w ludzkich głowach. Pierwszym dużym klientem, dla którego wspólnie z Generali stworzyliśmy program ubezpieczeniowy nie wymagający papierowych deklaracji, była Grupa Agora.

Pierwsza wersja aplikacji nazywała się VIDA. Obecnie pracujemy na nowocześniejszej wersji 4.0, którą dla odróżnienia nazwaliśmy eVIDA. Obie platformy stworzyliśmy z pomocą spółki technologicznej wchodzącej w skład Grupy MAK. Co ciekawe, eVIDA powstała na przełomie 2019 i 2020 r., a pierwszy duży program dla blisko 20 tys. pracowników wdrożyliśmy z powodzeniem 1 marca 2020 r., a więc w momencie najgłębszego lockdownu.

Nasza platforma cały czas jest rozbudowywana. Regularnie dokładamy nowe funkcje, chociaż oczywiście jest to tylko jeden z wielu projektów informatycznych w Grupie MAK, więc trzeba dzielić czas i zasoby. Ostatnio wdrożyliśmy szybkie płatności. Poszerzamy też ofertę o inne produkty poza życiem i zdrowiem, m.in. o NNW, Bezpieczną Tożsamość – nowoczesny produkt assistance’owy. Coraz bardziej zbliża to naszą eVIDA do platform benefitowych.

Cyfryzacja jest nieunikniona i cały czas idzie do przodu. Teraz już praktycznie nie ma zakładu ubezpieczeń, który nie posiadałby takiego czy innego narzędzia do e-deklaracji. Brakuje natomiast rozwiązań podobnych do naszego, które pozwalają klientowi mieć dostęp do programów grupowych różnych ubezpieczycieli w jednym systemie.

Warto zaznaczyć, że u klientów korzystających z eVidy partycypacja jest o 15–20% wyższa. Zdarzało nam się spotkać z początkowym sceptycyzmem i brakiem wiary, że pracownicy będą chętni do elektronicznych zapisów. To się nigdy ostatecznie nie potwierdziło, nawet w tak konserwatywnych branżach jak chociażby hutnictwo. Cyfryzacja to naturalny kierunek dla całego rynku, a MAK jako jego prekursor jest już jego częścią od dawna.

Robert Grabowski
członek zarządu MAK Ubezpieczenia


Systemy MAK obsługują ponad 100 tys. ubezpieczonych

Nasza aplikacja jest dopasowywana do oczekiwań każdego klienta. Żeby narzędzie mogło sprawnie funkcjonować i rzeczywiście wpisać się w potrzeby konkretnej firmy, niezbędna jest ścisła współpraca biznesu z działem prawnym, IT i marketingiem. W tym momencie eVida obsługuje ponad 100 tys. ubezpieczonych. W każdym miesiącu dochodzi kilka nowych wdrożeń. Kiedyś jedno wdrożenie w kwartale to już było duże wydarzenie!

Ważne jest to, że technologia pozwala na przejęcie przez nas prowadzenia programów w dużych firmach w prawie 100% bez konieczności angażowania dodatkowych osób obsługujących po stronie pracodawcy. Szczególnie jest to przydatne w podmiotach działających w strukturze rozproszonej i „wielooddziałowej”. To duża rewolucja i nie wszyscy klienci są na nią gotowi, ale możliwości takie już mamy.

Tworzymy też ciekawe rozwiązania w modelu B2B2C, oferując dedykowane programy dla pracowników SME, które są obsługiwane przez naszych partnerów biznesowych, ale to już temat na osobną rozmowę.

Piotr Kozieł
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia