Global Data: Zrównoważony zakład kiedyś wygra z tanim

0
93

Potwierdzenie kompetencji ubezpieczyciela pod kątem zrównoważonego rozwoju jest ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale jest najmniej istotnym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze ubezpieczyciela.

Podczas gdy duży odsetek MŚP ocenia zrównoważony rozwój jako ważny dla nich, zdecydowanie wyżej cenione jednak są takie czynniki, jak cena polisy, reputacja ubezpieczyciela, relacja z ubezpieczycielem, transparentność wyceny, wypłacanie odszkodowań w pełni i szybko – wynika z ankiety ubezpieczeniowej przeprowadzonej przez Global Data wśród brytyjskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Świadczy to o tym, że podczas gdy konsumenci uważają zrównoważony rozwój za kwestię coraz ważniejszą i mają nadzieję, że firmy, z którymi współpracują, przejawiają w tej kwestii postawę proaktywną, wciąż nie jest to czynnik decydujący o zakupie produktu – komentujeBen Carey-Evans, analityk ubezpieczeniowy Global Data. – Widać wyraźnie, że dla MŚP problem zrównoważonego rozwoju nie jest jeszcze porównywalny z ich problemami finansowymi. Pandemia uwidoczniła to jeszcze bardziej, bowiem potrzeba niższych składek i szybkich wypłat stała się szczególnie istotna.

Kiedy respondenci reprezentujący MŚP mieli ocenić wagę zrównoważonego rozwoju na skali 1–5 (gdzie 5 oznaczało „bardzo ważny”), 67,6% oceniło go na 4 lub 5. Kiedy jednak mieli uszeregować różne czynniki ważne przy wyborze ubezpieczyciela, w tym zrównoważony rozwój, znalazł się on pod względem ważności na ostatnim miejscu.

Ankieta wykazała istotną różnicę liczebności (7,3 pp.) między MŚP, które uszeregowały zrównoważony rozwój na 10. miejscu, a tymi, które przyznały mu miejsce 9. Między tymi dwiema pozycjami różnica była największa.

Te wyniki wskazują, że ubezpieczyciele mogą spełniać absolutne minimum w kwestii zrównoważonego rozwoju i póki co utrzymać klientów dzięki cenie albo reputacji. Niemniej jednak, skoro już jest on istotną kwestią dla ponad 2/3 respondentów, z czasem będzie czynnikiem coraz bardziej liczącym się przy wyborze ubezpieczyciela – podsumowuje ekspert.

AC