OFE skorzystały na dobrej sytuacji na rynkach akcji

0
137

W październiku OFE zarobiły średnio 6,1%, a aktywa zgromadzone w ich portfelach powiększyły się o prawie 11 mld zł, do 197,6 mld zł – wynika z danych zebranych przez Analizy Online.

Zarządzający otwartymi funduszami emerytalnymi wypracowali bardzo dobre wyniki dzięki udanemu październikowi na rynkach akcji. OFE zarobiły średnio 6,1% (od 5,3% do 6,9%), a od początku roku już 35,9%. Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, w tym najwyższą PKO BP Bankowy OFE (6,9%). Wyniki za ostatnie 12 miesięcy wahają się od 69 do 77%.

Październik był jednym z lepszych miesięcy w historii OFE pod względem przyrostu aktywów. Fundusze wypracowały bardzo dobre wyniki, które według szacunków Analiz Online powiększyły stan aktywów o ok. 11,3 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS (wartość suwaka wyniosła 671 mln zł), wzrost aktywów sięgnął 10,8 mld zł, tj. 5,8%.

Na koniec października w OFE zgromadzone było łącznie 197,6 mld zł. Od początku roku ich wartość wzrosła o 49 mld zł. Największą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało PKO BP Bankowy OFE (6,7%). Niezmiennie pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE – w październiku przekroczyły one 50 mld zł, co odpowiada 26,3% udziału w rynku.

– Fundusze emerytalne kontynuują dobrą passę, od wielu miesięcy osiągają bardzo satysfakcjonujące stopy zwrotu, przez co efektywnie pomnażają oszczędności emerytalne Polaków. Nie wszyscy ubezpieczeni są jednak beneficjentami tego wzrostu. Na przykład pracownicy podejmujący pierwszą pracę nie stają się automatycznie członkami OFE. Jednak składając odpowiednią deklarację, mogą przekazywać część składki emerytalnej do tych funduszy. Dzięki temu ich zasoby z przeznaczeniem emerytalnym mogłyby być bardziej zdywersyfikowane, a oni sami mogliby w szerszym zakresie korzystać z obecnej sytuacji rynkowej. W ramach szeroko pojętej edukacji finansowej informacja o możliwości przystąpienia do OFE powinna docierać do osób podejmujących pierwszą pracę – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

(AM, źródło: Analizy Online)