Grupa NN ma zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie MetLife w Polsce i Grecji

0
218

Grupa NN ogłosiła, że uzyskała od Komisji Europejskiej zgodę na przejęcie biznesu MetLife w Polsce i Grecji. Przejęcie to wzmocni pozycję Nationale-Nederlanden w sektorze ubezpieczeń na życie i emerytur w Polsce i ustanowi NN numerem jeden wśród towarzystw ubezpieczeniowych w Grecji.

Oprócz uzyskanej zgody KE oraz w ramach zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji, Grupa NN dąży teraz do uzyskania odrębnych zgód od polskich i greckich organów regulacyjnych. Biorąc pod uwagę krajowe procedury uzyskiwania zezwoleń, zakończenie przejęcia polskich i greckich spółek MetLife, może nastąpić w różnych terminach. Przewiduje się, że obydwie transakcje zostaną zakończone w pierwszej połowie 2022 r.

Więcej informacji na ten temat:

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)