Grzegorz Karpiński przedstawicielem premiera w Komisji Nadzoru Finansowego

0
800

Z dniem 28 marca Prezes Rady Ministrów odwołał ze składu Komisji Nadzoru Finansowego Macieja Tomczaka – przedstawiciela PRM i z dniem 29 marca wyznaczył na jego miejsce Grzegorza Karpińskiego.

Grzegorz Karpiński to prawnik i polityk. Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. W 2005 r. uzyskał tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i konstytucyjnym. W 2011 r. został powołany na urząd wiceministra sportu i turystyki. Od stycznia 2014 r., będąc wiceministrem spraw wewnętrznych, odpowiadał za nadzór nad policją, Biurem Ochrony Rządu oraz budżet i legislację.

W ostatnich latach pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz pełnił funkcję wiceprezesa Uzdrowiska Ciechocinek.

(AM, źródło: KNF, KPRM)