inPZU zmienia benchmarki dla funduszy akcyjnych

0
182

Dzięki zmianie benchmarków 5 subfunduszy dostępnych na inPZU klienci TFI PZU będą oni mogli liczyć na lepsze odwzorowanie indeksów w produktach towarzystwa. Wkrótce na platformie będzie dostępny szerszy wachlarz produktów dających ekspozycje na nowe klasy aktywów.

– Cały czas pracujemy nad rozwojem inPZU. Obecne zmiany obejmą benchmarki funduszy, które mają w swoich strategiach inwestycyjnych akcje. Oznacza to, że stawiamy przed naszymi funduszami jeszcze bardziej ambitne cele do odwzorowania  – mówi wiceprezes zarządu TFI PZU Marcin Żółtek i wylicza, że  aktualizacja dotknie subfunduszy pasywnych: inPZU Akcje Polskie, inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek, inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących, inPZU Akcje CEEplus. Zmiany wchodzą w życie od 31 sierpnia. 

– Od teraz benchmarki naszych funduszy akcyjnych będą miały 100% komponentu akcyjnego zamiast dotychczasowych 90% akcyjnego i 10% płynnościowego – informuje dyrektor zarządzający ds. dystrybucji produktów inwestycyjnych Michał Staszkiewicz.  To nie jedyna zmiana jeżeli chodzi o benchmarki na inPZU. Obecnymi benchmarkami są indeksy cenowe. Od 31 sierpnia będą to indeksy dochodowe, czyli uwzględniające również wypłaty dywidendy. – Dzięki nowej strukturze benchmarków nasi klienci będą mogli cieszyć się jeszcze  lepszym odwzorowaniem indeksów na platformie inPZU – podkreśla Michał Staszkiewicz.

Platformę inPZU czekają też inne zmiany. 

– Obecnie pracujemy nad poszerzeniem wachlarza oferowanych przez nas produktów. Chcemy, żeby inwestorzy mieli na niej jak najszerszy zakres funduszy i rodzaj aktywów do wyboru – mówi Michał Staszkiewicz. Dodaje, że do końca stycznia 2022 roku TFI PZU nie będzie pobierać opłat za zarządzanie środkami zgromadzonymi w subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych. – To nasza odpowiedź na utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe i wysoką inflację oraz zaproszenie do inwestowania – wyjaśnia. 

(AM, źródło: PZU)