InterRisk doceniony za ofertę produktową

0
220

Koniec roku jest tradycyjnie okresem wręczania nagród przedstawicielom branży ubezpieczeniowej. Ostatnio niezależne gremia doceniły InterRisk, który został wyróżniony za ubezpieczenie ochrony prawnej Brązowym Godłem Jakości w ramach programu Najwyższa Jakość Quality International.

Nagroda przyznana InterRisk jest elementem programu działającego pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Godła są potwierdzeniem wysokich standardów w zakresie kształtowania zarówno produktu, jak i usług, które się z nim wiążą.

– Wyróżnienie to jest dowodem na to, jak dużą uwagę przywiązujemy do jakości oferowanych przez nas rozwiązań. Prace nad udoskonalaniem ubezpieczenia ochrony prawnej trwają nieustannie, tak abyśmy w konsekwencji mogli dostarczać naszym klientom ochronę na najwyższym poziomie. Bardzo dziękujemy za docenienie naszych starań – mówi Małgorzata Trybuchowicz, menadżer rozwoju ubezpieczeń ochrony prawnej InterRisk.

(AM, źródło: InterRisk)