InterRisk woli porozumienie od sporu sądowego z Rzecznikiem Finansowym

0
460

InterRisk poinformowało, że różnica poglądów, jaka wystąpiła pomiędzy towarzystwem a Rzecznikiem Finansowym w sprawie ubezpieczeń AC, będąca przedmiotem postępowania przed warszawskim Sądem Okręgowym, zostanie rozwiązana polubownie.

Spór dotyczy odmiennego stanowiska jeśli chodzi o politykę informacyjną w zakresie OWU Casco oraz dopuszczalność udostępniania klientom wyboru pomiędzy wariantem partnerskim a wariantem autoryzowanym, a także likwidacji szkód komunikacyjnych z AC w kontekście zasad szacowania kosztów naprawy przy szkodach częściowych oraz kwalifikowania szkód jako całkowitych.

Biuro Zarządu InterRisk przekazało, że otwartość obu stron na dyskusję „zaowocowała obopólną wolą wypracowania niekonfrontacyjnej formuły rozwiązania istniejącej różnicy poglądów. W konsekwencji rozpoczęte zostały prace nad szczegółową treścią porozumienia, które, w zgodnej opinii stron, pozwoli na wypracowanie zgodnych z prawem, praktyką rynkową oraz oczekiwaniami instytucji publicznych rozwiązań, korzystnych dla wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego” – czytamy w informacji opublikowanej przez ubezpieczyciela.

Spór toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, IV Wydział Cywilny (sygn. akt: IV C 1/21).

(AM, źródło: InterRisk)