Izby rolnicze apelują o dodatkowe środki na dopłaty do ubezpieczenia upraw

0
209

W ustawie budżetowej na 2021 r. zaplanowano 400 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych taka kwota może nie wystarczyć na zabezpieczenie potrzeb wynikających z zawieranych umów. Dlatego jej zarząd wystąpił 8 lutego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków na dopłaty do takiej wysokości, która zabezpieczy potrzeby rolników.

Jako dowód na poparcie wniosku KRIR przytoczyła dane dotyczące wydatków państwa w tym zakresie zrealizowanych w poprzednich latach przez MRiRW. Zwrócono uwagę, że w 2017 r. było to 396 152,3 tys. zł, w 2018 r. – 449 914,8 tys. zł, w 2019 r. – 459 615,5 tys. zł. „O niedostatecznej ilości środków na ten cel świadczą również liczne głosy rolników zgłaszających jesienią 2020 r. problemy dotyczące zawierania umów ubezpieczenia upraw z dofinansowaniem z budżetu państwa. Ponadto, w związku z zapowiedzią Rządu RP, że w tym oraz kolejnym roku nie będzie środków finansowych na pomoc w przypadku ewentualnych szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, niepokój samorządu rolniczego jest tym większy” – wskazała Rada we wniosku.

W ocenie rolników, w obecnej sytuacji subsydiowanie ubezpieczeń na poziomie niższym niż wskazują potrzeby, biorąc chociażby pod uwag doświadczenie ubiegłego roku, będzie miało negatywne skutki dla zachowania bezpieczeństwa gospodarstw w sytuacji strat.

(AM, źródło: KRiR)