Japonia: Uprzejmie prosimy o ubezpieczanie przewoźników rosyjskiego gazu

0
391

Rząd Japonii zwrócił się z prośbą do ubezpieczycieli, aby przyjęli dodatkowe ryzyka związane z kontynuacją zapewniania morskiego ubezpieczenia wojennego na wodach rosyjskich dla przewoźników skroplonego gazu ziemnego (LNG) – poinformował wysokiej rangi urzędnik z ministerstwa przemysłu.

Urzędy państwowe – Agencja Usług Finansowych (FSA) oraz Agencja Zasobów Naturalnych i Energii (ANRE) – wystosowały niecodzienną prośbę we wspólnym liście skierowanym do krajowego stowarzyszenia ubezpieczycieli ogólnych. Chodzi o zapewnienie Japonii nieprzerwanego importu gazu rosyjskiego w ramach projektu Sachalin 2, który jest kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Działanie podjęto po tym, jak Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance i Mitsui Sumimoto Insurance zapowiedziały armatorom, że od 1 stycznia zaprzestaną oferowania morskich ubezpieczeń wojennych pokrywających szkody doznane przez statki wskutek działań wojennych na wodach Rosji. Decyzja ubezpieczycieli była następstwem wycofania się ich reasekuratorów. Niemniej jednak wymienieni ubezpieczyciele poinformowali, że prowadzą rozmowy z innymi reasekuratorami w sprawie zapewnienia ochrony.

Kompleks gazowy na wyspie Sachalin na dalekim wschodzie Rosji, będący po części własnością Gazpromu i japońskich przedsiębiorstw handlowych, dostarcza 9% japońskiego importu LNG.

(AC, źródło: Reuters)