Jedynie trzech kandydatów zdało egzamin brokerski

0
2153

2 lipca odbył się egzamin dla kandydatów na brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Niewielu z nich uzyskało pozytywny wynik.

Z danych udostępnionych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że spośród 148 egzaminowanych osób test zaliczyły trzy z nich. Część ubezpieczeniową egzaminu zaliczyło trzy spośród 146 zdających. Do części reasekuracyjnej przystąpiły dwie osoby. Obie uzyskały liczbę punktów poniżej wymaganego minimum.

Egzamin brokerski ma formę testu zawierającego 100 pytań jednokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami. Zaliczenie go wymaga poprawnej odpowiedzi na co najmniej 75 pytań. Nie ma ujemnych punktów za brak odpowiedzi ani za błędną odpowiedź.

(AM, źródło: KNF)