Klienci zadowoleni ze współpracy z KUKE

0
426

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych co roku bada zadowolenie swoich klientów. W badaniu przeprowadzonym jesienią 2023 r. KUKE poprawiła wynik NPS względem poprzedniego roku o 5 punktów.

Partnerzy Korporacji z całej Polski szczególnie docenili wysoką jakość obsługi, umiejętność słuchania głosu klientów, a także wsparcie wiedzą ekspercką i doświadczeniem na każdym etapie współpracy.

W badaniu, które przeprowadzono jesienią 2023 r., w rozmowach z klientami KUKE poruszyła następujące tematy:

  • ogólny poziom satysfakcji i lojalności klientów,
  • stopień zadowolenia z opiekuna/doradcy KUKE,
  • stopień zadowolenia ze współpracy z wybranymi departamentami,
  • stopień zadowolenia z obsługi sprzedażowej i posprzedażowej w zakresie produktów gwarancyjnych,
  • czas realizacji wystawienia gwarancji.

Wynik NPS przeprowadzonego przez renomowaną agencję badawczą wyniósł 59 pkt., co oznacza poprawę w porównaniu z 2022 r. o 5 pkt. Bardzo wysoka ocena oznacza, że klienci chętnie rekomendują współpracę z KUKE.

(AM, źródło: KUKE)