KNF: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska odwołana

0
999

Premier Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 6 grudnia prof. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, co jest konsekwencją złożonej przez nią wcześniej rezygnacji. Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska umotywowała swoją rezygnację względami osobistymi oraz zamiarem poświęcenia się w większym stopniu działalności akademickiej.

Była wiceprzewodnicząca od 4 lutego tego roku odpowiadała w Urzędzie KNF na nadzór nad sektorem bankowym oraz sektorem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych i Instytucji Płatniczych. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podziękował Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej za współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie, życząc jej jednocześnie powodzenia w dalszych planach.

Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, nadzór nad pionem bankowym przejmie tymczasowo przewodniczący Komisji. Wyjątkiem będzie PKO BP, z którego Jacek Jastrzębski przyszedł do KNF. Bankiem zajmie się na razie drugi wiceprzewodniczący, Rafał Mikusiński.

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków.

Od ponad 25 lat jest związana z praktyką gospodarczą w instytucjach sektora finansowego. Od 1995 r. jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1997), doktora habilitowanego (2001), zaś w grudniu 2009 roku – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym, i uczestniczką wielu projektów badawczych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych. Odznaczona za działalność naukową i dydaktyczną Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Srebrnym (2007) i Złotym (2018) Krzyżem Zasługi.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: KNF, gu.com.pl, „DGP“)