KNF sprawdza praktyki ubezpieczycieli w zakresie kosztorysów

0
902

Komisja Nadzoru Finansowego wdrożyła czynności kontrolne dotyczące rozliczeń kosztorysowych u pięciu ubezpieczycieli. Część z nich otrzymała zalecenie zaprzestania praktyk naruszających interesy poszkodowanych. Efekty kontroli zostaną uwzględnione w nowych wytycznych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jacek Barszczewski, rzecznik KNF, ujawnił „DGP”, że czynności nadzorcze skupiają się przede wszystkim na ustaleniu realności stosowanych stawek za roboczogodzinę, czyli czy na rynku lokalnym występują warsztaty naprawcze, które podejmą się naprawy pojazdu za kwotę wskazaną w kosztorysie. Ustalenia Komisji zmusiły ją do wydania kilku zakładom zaleceń zaniechania naruszania interesów poszkodowanych. Rzecznik podkreślił, że ich wykonanie jest monitorowane i analizowane przez nadzór. Kontrole nie dotyczyły PZU, który wskutek wdrażanej od lipca nowej polityki dotyczącej napraw w zakładach spoza sieci preferowanej, zainicjował cały konflikt. Uniknęła ich także Ergo Hestia, natomiast pod lupę KNF trafiła Warta.

Dawid Korszeń, rzecznik Warty nie chciał komentować sprawy, wskazując, że choć kontrola odbyła się, to całość działań wokół tego tematu nie została jeszcze prawomocnie zakończona.

Adam Rafalski, dyrektor wydziału edukacji i komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego wskazuje, że z odpowiedzi PZU na pismo RzF z sierpnia tego roku wynika, że poszkodowany ma możliwość dokonania wyboru optymalnego z jego punktu widzenia oraz uzyskania adekwatnego do poniesionej szkody odszkodowania. Poszkodowanemu oferowane są trzy warianty wyrównania szkody powstałej w wyniku wypadku, a każdy przypadek będzie podlegał indywidualnej ocenie. Jacek Barszczewski zaznacza, że w pracach nad nowymi wytycznymi dotyczącymi likwidacji szkód komunikacyjnych zostaną uwzględnione dostrzeżone nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 11 października, Łukasz Wilkowicz „Kosztorys naprawy auta do kontroli” i „Problemu nie ma, ale są kontrole”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58143…

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58143,11…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)